Onursal Kazı Başkanı

Prof. Dr. Cevat Başaran Onursal…

Detay

Kazı Başkanı

Prof. Dr. Vedat Keleş

Kazı Başkanı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uzmanlık: Arkaik,…

Kazı Başkan Yardımcıları

Kazı Başkan Yardımcısı

Atatürk Üniversitesi Uzmanlık: Ölü Gömme…

Detay

Kazı Başkan Yardımcısı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uzmanlık: Roma…

Detay

Uzmanlar

Karabük Üniversitesi Uzmanlık:   http://karabuk.academia.edu/Ersin%C3%87elikba%C5%9F

Detay

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uzmanlık: Pişmiş…

Detay

Atatürk Üniversitesi Uzmanlık: Arkaik ve…

Detay

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Uzmanlık: Yunan,…

Detay
Arş. Gör. Soner ÖZMEN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uzmanlık: Topografya,…

Öğr. Gör. Enver AKIN

Dicle Üniversitesi Uzmanlık:

Doktora Öğrencileri

Salih PEKGÖZ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Ahmet Levent KESKİN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Gonca FIRAT

Atatürk Üniversitesi

Fatma KIZILYALÇIN

Atatürk Üniversitesi

Sadık TUĞRUL

Atatürk Üniversitesi

Yüksek Lisans Öğrencileri

Selman TAMYÜREK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Gözde ERGÜL

Kocaeli Üniversitesi

Yunus ÖZDEMİR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Aytekin KARABEKTAŞ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Hasan Öztürk

Restoratör - Konservatör

Zeynep YILMAZ

Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Hasan UYSAL

Antropolog

Doç. Dr. Mustafa Tolga ÇIRAK

Hitit Üniversitesi https://hitit.academia.edu/MustafaTolga%C3%87%C4%B1rak