Parion

Kuzey Troas’ın Parlayan Yıldızı

Duyurular
Parion Onursal Kazı Başkanı Prof. Dr. Cevat BAŞARAN

İlk çalışmaların Atatürk Üniversitesi adına, 2005 yılında başladığı Parion antik kenti kazıları, 10. yılını doldurdu. Çeşitli güçlüklere karşı yapılan yoğun mücadele ile geçen süre içerisinde, her yıl yeni bulgularla Anadolu arkeolojisine önemli katkılarda bulunuldu. Nekropol’de başlayan ilk kazılar, bugün kentin Roma Tiyatrosunda, Roma Hamamı’nda, Lejyon Hamamı’ında’ ve son olarak da Odeionu’ nda genişletilerek sürdürülüyor. Kemer Köyü ilkokulunda kurulan ilk kazı kampı, bugün çeşitli laboratuvarlar ve çalışma mekânlarıyla donatılmış Sedat- Naciye Nurova Parion Kazı Evi’ ne dönüştürüldü. Her yıl yurdumuzun değişik üniversitelerinden çok sayıdaki arkeolog adayının deneyim kazandığı bilimsel arkeolojik kazılarda ortaya çıkartılan önemli buluntularla Parion, ses getirmeye devam ediyor. Ne yazık ki yoğun çalışma sonucu ortaya çıkan sağlık sorunu nedeniyle başkanlığım altındaki kazılara son verilmek zorunda kalındı. Ancak Parion’un Güneşi parlamaya devam ediyor. Yeni dönem kazılarının Parion’un yetiştirdiği genç bilim insanlarından Prof. Dr. Vedat Keleş tarafından Ondokuz Mayıs Üniversitesi adına yürütülmesi Bakanlığımızca da uygun bulunmuştur. Başarılı çalışmaların, Parion’da bundan sonra da devam edeceğine gönülden inanıyorum.
Bu site, Parion kazılarını bilimsel boyutta tanıtma amacıyla hazırlanmıştır. Bugüne kadar Kazıları gerçekleştiren kazı ekibime, çalışmalarıyla Parion’ un gelecekteki parlak günleri için destek veren, ter döken, tüm öğrencilerime; gönül dostlarına, Parion sevdalılarına sonsuz teşekkürler…

Prof. Dr. Cevat BAŞARAN
Parion Onursal Kazı Başkanı

Fotoğraf Albümü

Parion Kazı Başkanı Prof. Dr. Vedat KELEŞ

Propontis bölgesinin güneyinde bulunduğu jeopolitik konumu ile tarihin her döneminde bölgede söz sahibi olmak isteyen egemen güçlerin elinde tutmak istedikleri bir antik kent olan Parion’u tarihin karanlık uykusundan uyandırma düşüncesi 1995 yılında Prof. Dr. Cevat BAŞARAN tarafından ortaya atılmış ve sonrasında 1997, 1999 ve 2002 yıllarında gerçekleştirilen yüzey araştırmaları bu uykunun artık kesinlikle son bulması gerektiğini çarpıcı bir biçimde ortaya koymuştur. Ancak bunun için 2 yıl daha beklemek zorunda kalınmış, Kemer Köyünde bir ilkokul inşaatı ile Parion uykusundan uyanmaya başlamıştır. Prof. Dr. Cevat BAŞARAN başkanlığında 2005 yılında başlayan sistemli arkeolojik kazılar 10 yıl devam etmiş ortaya çıkarılan eserler Parion’un artık gün ışığı ile tanışması düşüncesinin ne kadar doğru olduğunu bir kere daha üstüne basa basa göstermiştir.
Başlangıçta yaşanılan zorluklar burada çalışan bilim insanlarını yıldırmamış, Çanakkale ruhuna yakışır bir şekilde mücadele etmiş ve bunun meyvelerini geç de olsa almaya başlamıştır. 2008 yılı Parion’un derin uykusundan uyanması noktasında bir dönüm noktası olmuştur. Bu yıl daha önce yaşanılan zorluklara bir tokat vururcasına kültüre, tarihsel değerlere ve bu değerlerin gelecek kuşaklara aktarılması noktasında fedakârlık yapabilecek insan ve kuruluşlarında olduğunu gösterir şekilde M.Murat NUROVA evlerinin kullanımını kazı ekibine vermiş ve ardından yine bölgenin ve ülkemizin önemli sanayi kuruluşlarından İÇDAŞ A.Ş. Parion Kazılarının ana sponsoru olmuştur.
2008 yılında yaşanılan bu olumlu gelişmelerden sonra Parion antik kenti kazıları büyük bir ivme kazanmış, gerek alt yapısı, gerek teçhizatı ile bölgenin ve ülkemizin en önemli arkeolojik kazılarından biri haline gelmiştir. 2014 yılı bizler için hem üzüntü hemde yeni bir sorumluluğun başlangıcı olmuş, Parion çalışmalarını başlatan Prof.Dr. Cevat BAŞARAN’ın sağlık sorunları nedeni ile kazı başkanlığı görevinden ayrılmasından sonra çalışmaların Prof. Dr. Vedat KELEŞ tarafından ikinci dönem kazıları olarak devamına karar verilmiştir.

Parion kazıları geçen bu süreçte bilimsel etikten taviz vermeyen, koruma mantığı ile çalışan ve sosyal projelere de önem veren bir bilimsel çalışma olmasının yanında arkeolog ve diğer disiplinler için bir okul olma misyonunu da devam ettirmiştir. İkinci dönem Parion kazıları aynı bilimsel anlayış, korumaya önem veren, proje ağırlıklı, bir arkeoloji okulu kimliği, devletine karşı sorumluluklarını bilen ve bilimsel yayınlara önem veren bir anlayış ile yoluna kaldığı yerden devam edecektir.

Bu süreçte Parion kazılarına verdiği destekten dolayı başta T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ve tüm çalışanlarına, Atatürk Üniversitesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüklerine; Çanakkale Valiliği’ne; 2008 yılından beri Parion kazılarına muazzam destek veren Ana sponsorumuz İÇDAŞ A.Ş.’ye; bizlere bilimsel olduğu kadar akademik etik konusunda da çok şeyler katan ve 10 yıl kazıları başarı ile sürdüren hocam Prof. Dr. Cevat BAŞARAN’a, özverili ailelerimize büyük bir azimle çalışan tüm ekip arkadaşlarıma, öğrencilerimize ve Kemer Köyü halkına bir kere daha sonsuz teşekkür ederim.

Bir Sevdadır Parion..

Kazısı Yapılan Sektörler

Yamaç Hamamı

Parion akropolünün ve antik tiyatronun 300 m doğusundaki tepenin batı yamacında yer alan Yamaç Hamamı’nda ilk kazı çalışmalarına 2008 yılında başlanmılmıştır. Yamaç hamamında bugüne kadar yapılan kazılar sonucunda hamamın 9…

Devamı

Sur Duvarı ve Kuleler

Parion, boğazlara yakınlığı ve sahip olduğu doğal limanları sayesinde son derece önemli jeopolitik bir konuma sahiptir. Önceki yüzey araştırmaları yanında tarafımızdan yapılan araştırmalar sonucunda, yaklaşık 7,5 km uzunluğunda, oldukça görkemli…

Devamı

Su Kemeri

Parion antik kentinin su ihtiyacını karşılayan su yolunun bir kısmını oluşturan Su Kemeri, Kemer Köyü’nü ikiye ayırarak denize dökülen Kemer Deresi’nin köy girişinde yer alan vadisi üzerinde kurulmuştur. Su Kemeri,…

Devamı

Beyoba Tümülüsü

Parion antik kentinin 6 km güneyindeki Beyoba Köyü yakınlarındaki yüksek bir tepenin üzerinde yer almakta olan Beyoba Tümülüsü, Troas Bölgesi sınırları içinde yer alan sayısız mezar tepesinden biridir. Günümüzde anıtsal…

Devamı

Sevgililer Şapeli

Çanakkale ili Biga ilçesinin, Kemer ve Bekirli Köyleri arasında İÇDAŞ AŞ tarafından kurulan termik santral inşaat alanı içerisinde bulunan, herhangi bir sit kaydı olmayan alanda 2010 yılında yapılan yol hafriyat…

Devamı

Doğu Nekropolü

Kent merkezinin 1.2 km doğusunda, kente hâkim bir tepenin güney yamacında konumlandırılan nekropol günümüzde “Toprak Kuleler” ya da “Gavur Yolu” olarak bilinmektedir. Bu alanda varlığı bilinen diğer bir yapı ise,…

Devamı

Tavşandere Nekropolü

Tavşandere Nekropolü, bugünkü Kemer Köyü mezarlığından hemen sonraki sağa doğru girilen ilk sapakta, kentin güney kapısı ve doğusundaki tepeler arasına konumlandırılmış bir vadi içerisinde yer almaktadır. Nekropol alanlarının belirlenmesinde kent…

Devamı

Agora ve Dükkanlar

2006 yılında kazı çalışmaları başlayan Agora ve Dükkanlar, kent merkezinin en önemli sosyal yapıları olan tiyatro, hamam ve odeionun merkezinde yer almaktadır. Kentin genelinde görülen tahribattan en çok etkilenen alanlardan…

Devamı

Roma Hamamı

Parion Roma Hamamı, Parion Tiyatrosu’nun 70 metre doğusunda sahile 150 metre uzaklıkta yer almaktadır. Roma Hamamı’ndaki ilk çalışmalar 2006 yılında yapılan 3×3 metrelik bir sondaj ile başlamıştır. Roma hamamında günümüze…

Devamı

Odeion

Odeion, 1050 kişilik kapasitesiyle kentin resmi toplantılarının, müzik gösterilerinin ve kış tiyatrosu olarak oyunların sergilendiği, Parion’un en iyi korunagelmiş yapılarının başında gelir. Tiyatronun yaklaşık olarak 200 m güneydoğusundaki tepe yamacı…

Devamı

Parion Tiyatrosu

Yapı, kent merkezi olarak düşündüğümüz çanağın batı tarafında, Roma Hamamına çok yakın; Agora, Yamaç Hamamı ve Odeion gibi diğer yapılara çok uzak olmayan bir bölümde inşa edilmiştir. Vitruvius tiyatroların mümkün…

Devamı