Sektörler

Yamaç Hamamı

Parion akropolünün ve antik tiyatronun 300 m doğusundaki tepenin batı yamacında yer alan Yamaç Hamamı’nda ilk kazı çalışmalarına 2008 yılında başlanmılmıştır. Yamaç hamamında bugüne kadar yapılan kazılar sonucunda hamamın 9 bölümü ortaya çıkarılmıştır. Ortaya çıkarılan 9 bölüm içerisinde 4 bölüm Roma hamamlarının ana bölümlerini oluşturmaktadır. Bunlardan biri, 8,1×8,5m. ölçülerine sahip olan, ana girişin sağlandığı apoditerium…

Read more
Sektörler

Sur Duvarı ve Kuleler

Parion, boğazlara yakınlığı ve sahip olduğu doğal limanları sayesinde son derece önemli jeopolitik bir konuma sahiptir. Önceki yüzey araştırmaları yanında tarafımızdan yapılan araştırmalar sonucunda, yaklaşık 7,5 km uzunluğunda, oldukça görkemli surlara sahip olduğu anlaşılmıştır. Bu sur duvarlarının günümüzde görülebilen kısımları; Hellenistik, Roma ve Bizans dönemlerine aittir. Hunt ve Carlyle adlarındaki iki İngiliz gezgin, 1801 yılında…

Read more
Sektörler

Su Kemeri

Parion antik kentinin su ihtiyacını karşılayan su yolunun bir kısmını oluşturan Su Kemeri, Kemer Köyü’nü ikiye ayırarak denize dökülen Kemer Deresi’nin köy girişinde yer alan vadisi üzerinde kurulmuştur. Su Kemeri, köyün simgesi haline gelmiş olmakla beraber köye adını veren yapıdır. İmparator Hadrianus Dönemi’nde kentte gerçekleştirilen birçok imar projesinden biri olduğu düşünülmektedir. Bu dönemde kente ilave…

Read more
Sektörler

Beyoba Tümülüsü

Parion antik kentinin 6 km güneyindeki Beyoba Köyü yakınlarındaki yüksek bir tepenin üzerinde yer almakta olan Beyoba Tümülüsü, Troas Bölgesi sınırları içinde yer alan sayısız mezar tepesinden biridir. Günümüzde anıtsal niteliğini büyük ölçüde yitirmiş olan yığma toprak tepenin altına kesme taşlardan özenli bir işçilik ile inşa edilmiş olan mezar, uzun bir dromos ve beşik tonozlu…

Read more
Sektörler

Sevgililer Şapeli

Çanakkale ili Biga ilçesinin, Kemer ve Bekirli Köyleri arasında İÇDAŞ AŞ tarafından kurulan termik santral inşaat alanı içerisinde bulunan, herhangi bir sit kaydı olmayan alanda 2010 yılında yapılan yol hafriyat çalışmaları sırasında moloz taşlardan yapılmış bir yapı kalıntısı ve çatı kiremitlerine rastlanılmıştır. Aynı yıl ve izleyen yıl yapılan kazı çalışmaları sonucunda kalıntının bir şapele ait…

Read more
Sektörler

Doğu Nekropolü

Kent merkezinin 1.2 km doğusunda, kente hâkim bir tepenin güney yamacında konumlandırılan nekropol günümüzde “Toprak Kuleler” ya da “Gavur Yolu” olarak bilinmektedir. Bu alanda varlığı bilinen diğer bir yapı ise, Hellenistik Dönem’e tarihlenen bosajlı-izodom tekniğiyle inşa edilmiş, belki de bu mevkiye ismini veren “yuvarlak kule” yapısıdır. Kentin doğu giriş yolu üzerinde bulunan doğu nekropol, topoğrafik…

Read more
Sektörler

Tavşandere Nekropolü

Tavşandere Nekropolü, bugünkü Kemer Köyü mezarlığından hemen sonraki sağa doğru girilen ilk sapakta, kentin güney kapısı ve doğusundaki tepeler arasına konumlandırılmış bir vadi içerisinde yer almaktadır. Nekropol alanlarının belirlenmesinde kent surlarının dışı, kente giriş yolları, tarıma uygun olmayan vadi yamaçları ve kayalıklar tercih edilmiş olup, bu tür alanlar mezar ve nekropol seçiminde öncelikli araziler olmuşlardır.…

Read more
Sektörler

Agora ve Dükkanlar

2006 yılında kazı çalışmaları başlayan Agora ve Dükkanlar, kent merkezinin en önemli sosyal yapıları olan tiyatro, hamam ve odeionun merkezinde yer almaktadır. Kentin genelinde görülen tahribattan en çok etkilenen alanlardan biridir. Yapı grubu, bulunduğu konum, kazılmamış alanların fiziki yapısı ve daha sonraki eklenti mekânlara bakılarak agora ve dükkânlar olarak adlandırılmıştır. Kazı çalışmaları sırasında ele geçen…

Read more
Sektörler

Roma Hamamı

Parion Roma Hamamı, Parion Tiyatrosu’nun 70 metre doğusunda sahile 150 metre uzaklıkta yer almaktadır. Roma Hamamı’ndaki ilk çalışmalar 2006 yılında yapılan 3×3 metrelik bir sondaj ile başlamıştır. Roma hamamında günümüze kadar etrafı Korinth sütünları ile çevrili bir havuz (Piscina) , iyi korunmuş calidarium, apoditerium (Soyunma) ve praefurnium ( Cehennemlik /ateşin yandığı yer), latrina bölümleri açığa…

Read more