Atatürk Üniversitesi

Uzmanlık: Ölü Gömme Gelenekleri, Terrat Kotta Figürünler, Antikçağ Odeionları

https://atauni.academia.edu/HasanKasapo%C4%9Flu