Atatürk Üniversitesi

Uzmanlık: Arkaik ve Klasik Çağ Seramikleri, Batı Anadolu Ölü Gömme Gelenekleri

https://atauni.academia.edu/B%C3%BC%C5%9FraElif%C3%96zt%C3%BCrkKasapo%C4%9Flu