Hasan Öztürk

Prof. Dr. Cevat Başaran Onursal Kazı Başkanı

Raşit BARBAK

Bekçi

Doç. Dr. Mustafa Tolga ÇIRAK

Hitit Üniversitesi https://hitit.academia.edu/MustafaTolga%C3%87%C4%B1rak

Hasan UYSAL
Zeynep YILMAZ

Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Salih PEKGÖZ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Ahmet Levent KESKİN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Gonca FIRAT

Atatürk Üniversitesi

Fatma KIZILYALÇIN

Atatürk Üniversitesi