Sadık TUĞRUL

Atatürk Üniversitesi

Öğr. Gör. Enver AKIN

Dicle Üniversitesi Uzmanlık:

Arş. Gör. Soner ÖZMEN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uzmanlık: Topografya, Territorium, Yerleşim Arkeolojisi https://saatchiart.academia.edu/Soner%C3%96zmen

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Uzmanlık: Yunan, Roma ve Bizans Dönemi Ticareti, Seramik, Amphora http://karaman.academia.edu/%C4%B0smailAKKA%C5%9E

Atatürk Üniversitesi Uzmanlık: Arkaik ve Klasik Çağ Seramikleri, Batı Anadolu Ölü Gömme Gelenekleri https://atauni.academia.edu/B%C3%BC%C5%9FraElif%C3%96zt%C3%BCrkKasapo%C4%9Flu

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uzmanlık: Pişmiş Toprak Kandil, Antik Çağ Mimarisi, Roma Mimarisi, Roma Hamam Mimarisi, Mimari Dekorasyon https://omu.academia.edu/alpery%C4%B1lmaz

Karabük Üniversitesi Uzmanlık:   http://karabuk.academia.edu/Ersin%C3%87elikba%C5%9F

Kazı Başkan Yardımcısı

Atatürk Üniversitesi Uzmanlık: Ölü Gömme Gelenekleri, Terrat Kotta Figürünler, Antikçağ Odeionları https://atauni.academia.edu/HasanKasapo%C4%9Flu

Kazı Başkan Yardımcısı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uzmanlık: Roma ve Bizans Dönemi Numismatiği https://omu.academia.edu/kas%C4%B1moyar%C3%A7in

Prof. Dr. Vedat Keleş

Kazı Başkanı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uzmanlık: Arkaik, Klasik ve Hellenistik Dönem Numismatiği https://omu.academia.edu/VedatKELEŞ