Hasan Öztürk
Aytekin KARABEKTAŞ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Yunus ÖZDEMİR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Gözde ERGÜL

Kocaeli Üniversitesi

Selman TAMYÜREK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi