Prof. Dr. Vedat Keleş

Kazı Başkanı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uzmanlık: Arkaik, Klasik ve Hellenistik Dönem Numismatiği https://omu.academia.edu/VedatKELEŞ