Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Uzmanlık: Arkaik, Klasik ve Hellenistik Dönem Numismatiği

https://omu.academia.edu/VedatKELEŞ