Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Uzmanlık: Topografya, Territorium, Yerleşim Arkeolojisi

https://saatchiart.academia.edu/Soner%C3%96zmen