Hasan Öztürk

Prof. Dr. Cevat Başaran Onursal Kazı Başkanı

View details
Raşit BARBAK

Bekçi

Doç. Dr. Mustafa Tolga ÇIRAK

Hitit Üniversitesi https://hitit.academia.edu/MustafaTolga%C3%87%C4%B1rak

Hasan UYSAL
Zeynep YILMAZ

Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Salih PEKGÖZ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Ahmet Levent KESKİN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Gonca FIRAT

Atatürk Üniversitesi

Fatma KIZILYALÇIN

Atatürk Üniversitesi

Sadık TUĞRUL

Atatürk Üniversitesi

Öğr. Gör. Enver AKIN

Dicle Üniversitesi Uzmanlık:

Arş. Gör. Soner ÖZMEN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uzmanlık: Topografya, Territorium, Yerleşim Arkeolojisi https://saatchiart.academia.edu/Soner%C3%96zmen

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Uzmanlık: Yunan, Roma ve Bizans Dönemi Ticareti, Seramik, Amphora http://karaman.academia.edu/%C4%B0smailAKKA%C5%9E

View details

Atatürk Üniversitesi Uzmanlık: Arkaik ve Klasik Çağ Seramikleri, Batı Anadolu Ölü Gömme Gelenekleri https://atauni.academia.edu/B%C3%BC%C5%9FraElif%C3%96zt%C3%BCrkKasapo%C4%9Flu

View details

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uzmanlık: Pişmiş Toprak Kandil, Antik Çağ Mimarisi, Roma Mimarisi, Roma Hamam Mimarisi, Mimari Dekorasyon https://omu.academia.edu/alpery%C4%B1lmaz

View details

Karabük Üniversitesi Uzmanlık:   http://karabuk.academia.edu/Ersin%C3%87elikba%C5%9F

View details

Kazı Başkan Yardımcısı

Atatürk Üniversitesi Uzmanlık: Ölü Gömme Gelenekleri, Terrat Kotta Figürünler, Antikçağ Odeionları https://atauni.academia.edu/HasanKasapo%C4%9Flu

View details

Kazı Başkan Yardımcısı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uzmanlık: Roma ve Bizans Dönemi Numismatiği https://omu.academia.edu/kas%C4%B1moyar%C3%A7in

View details
Prof. Dr. Vedat Keleş

Kazı Başkanı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uzmanlık: Arkaik, Klasik ve Hellenistik Dönem Numismatiği https://omu.academia.edu/VedatKELEŞ

programming guru

Glavi amet ritnisl libero molestie ante ut fringilla purus eros quis glavrid from dolor amet iquam lorem bibendum estionosa semper.

View details
Aytekin KARABEKTAŞ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Yunus ÖZDEMİR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Gözde ERGÜL

Kocaeli Üniversitesi

Selman TAMYÜREK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Hasan Öztürk

Prof. Dr. Cevat Başaran Onursal Kazı Başkanı

Raşit BARBAK

Bekçi

Doç. Dr. Mustafa Tolga ÇIRAK

Hitit Üniversitesi https://hitit.academia.edu/MustafaTolga%C3%87%C4%B1rak

Hasan UYSAL
Zeynep YILMAZ

Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Hasan Öztürk

Prof. Dr. Cevat Başaran Onursal Kazı Başkanı

READ DETAILS
Raşit BARBAK

Bekçi