Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Uzmanlık: Roma ve Bizans Dönemi Numismatiği

https://omu.academia.edu/kas%C4%B1moyar%C3%A7in