Kültür ve Turizm Bakanlığı

ktb_logo_png

Türk Tarih Kurumu

ttk

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

omu

İçdaş

Çanakkale Valiliği,

Biga Kaymakamlığı,

Biga Belediyesi,

Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü,

Çanakkale Müze Müdürlüğü,

Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü,

Kemer Köyü Muhtarlığı

ve

Kemer Köyü Halkı