Kazı Başkan Yardımcısı

Atatürk Üniversitesi Uzmanlık: Ölü Gömme Gelenekleri, Terrat Kotta Figürünler, Antikçağ Odeionları https://atauni.academia.edu/HasanKasapo%C4%9Flu

Kazı Başkan Yardımcısı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uzmanlık: Roma ve Bizans Dönemi Numismatiği https://omu.academia.edu/kas%C4%B1moyar%C3%A7in