..:: PARİON YAYINLARI ::..


   

  


 

ULUSLARARASI MAKALELER

SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI Kapsamındaki Uluslararası Dergilerde Yayımlanan Özgün Araştırma Makalesi:

KELEŞ V.- FUL, Ş.,  “An Inscribed Ampulla From Parion” Epigraphica Anatolica, Heift 42, 2009, 99-100.

KELEŞ, V., - BRIXHE, C.,   ''Une Inscription Paleo-Phrgyienne Dans la Region de Parion'', KADMOS Band 50, 2011, 151-vd.

BAŞARAN, C., – ERGÜRER H.E.,      ''Parion Odeionu (Bouleuterion) 2010 Çalışmaları ve Odeionda Bulunan Seramikler'', OLBA XX, 2012, 245- 289.

EKİNCİ, Y. L., KAYA, M.A., BAŞARAN, C., KASAPOĞLU, H., DEMİRCİ, A., DURGUT, C., ''Geophysical Imaging Survey in The South Necropolis at The Ancient City of Parion (Kemer-Biga), Northwestern Anatolia, Turkey: Preliminary Results'', Mediterranean Archaeology and Archaeometry Vol. 12, No:2, 2012, 145-157. 

ERGİNAL, A.E., "Beachrock as Evidence of Sea Level Lowstand During The Clasical Period  Parion Antique City  Marmara Sea  Turkey", Geodinamica Acta 25- 1, 96–103, 2012. 

KELEŞ, V.,              “Parion Nekropolü’nde Ele Geçen Dört Altın Obje Üzerine Yeni Bir Değerlendirme”, OLBA XXII, 2014, 117-128.

KELEŞ, V. - ÇELİKBAŞ, E.   ''Wall Heating Systems in Roman Architecture and 'Spacer Tubes' Found in The Parion Slope Structure'', TALANTA XLVI-XLVII (2014-2015), 281-297, 2016.

GÜLEÇ ÖZER, D. - Nagakura, T. - Vlavianos, N. “Augmented Reality  AR  of Historic Environments  Representation of Parion Theater  BIGA  TURKEY,” A/Z : ITU journal of Faculty of Architecture, 13- 2, 1–9,2016.

KATSONOPOULOU, N., KELEŞ, V. & YILMAZ, M.D., “Παριον: Μια Πρωιμη Αποικια Τησ Παρου Στην Προποντιδα”, Αρχαιολογία και Τέχνες, 125, 2017: 24-37.

 

ULUSAL MAKALELER

BAŞARAN, C.,       “Antik Troas Kenti Parion” Toplumsal Tarih Sayı: 142, 2005, 20-22.

BAŞARAN, C.,       “Antik Çağın Kuyumculuk  Merkezi: PARİON” “ Jewellery Center in Antique Era: Parion” Gold News Sayı: 153, 2005,106-111.

BAŞARAN, C.,       “ Excavating Hellenistic Parion: The Royal Necropolis in Turkey”, The International Review of Ancient Art and Archeology MINERVA Vol. 17/4, 2006, 36-37.

BAŞARAN, C.,       “Parion Kazı Çalışmaları – 2005”, Türk Eskiçağ Bilimleri Enst, Haberler Sayı: 21, 2006.

KELEŞ, V.,              “İlk Bulgular Işığında Parion Tiyatrosu”, Arkeoloji ve Sanat Dergisi 128, 2008, 45-57.

PRETEUX, F.,      “Parion et son territorie a I’epoque hellenistique: un exemple   d’organisation de la chora sur le rivage de la Propontide” L’Asie Mineure dans I’Antiquite: echanges, populations et territoires, 2009, 335- 351.

ÇELİKBAŞ, E.-OYARÇİN, K.,       "Parion Yamaç Hamamı", Tarih, Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, 2014, 61- 85.

KELEŞ, V.,-ÇELİKBAŞ, E.,             “Parion Roma Kolonizasyon Sikkeleri” Arkeoloji ve Sanat Dergisi 145, 2014, 75-84.

KELEŞ, V.,- YILMAZ, A.,-OYARÇİN, K., “Parion Roma Hamamı 2013 Çalışmaları Sikke Buluntuları”, Arkeoloji ve Sanat Dergisi 147, 2014.

KELEŞ, V.,- OYARÇİN, K.,-YILMAZ, A., “Parion Roma Hamamı 2014 Çalışmaları Sikke Buluntuları”,  Arkeoloji ve Sanat Dergisi 150, 2015.

ERGÜRER, H. E.,  "Parion Nekropolisi M 143 Mezarı ve Buluntuları", Arkeoloji Dergisi, No. XXII,  2017, 279–291.

 KELEŞ, V.,- ÇELİKBAŞ, E.,- OYARÇİN, K., “Bir Grup Geç Roma Sikkesi Işığında Parion Yamaç Hamamının Son Kullanım Evresi Hakkında Görüşler”, Seleucia vııı , 2018.

 

ULUSLARARASI BİLDİRİLER

Uluslararası Sempozyumlarda Sunulan ve Yayımlanan Bildiriler

BAŞARAN, C.,       “Parion 1997 Çalışmaları”, 16. Araştırma Sonuçları Toplantısı 1. Cilt,  1998, 249-364.

BAŞARAN, C.,       “Kuzey Troas – Parion Yüzey Araştırması, 1999”, 18. Araştırma Sonuçları Toplantısı 2. Cilt, 2001, 235-236.

BAŞARAN, C.,-TAVUKÇU A.Y.,-KELEŞ, V., “Kuzey Troas Parion Araştırmaları 2002, 21.Araştırma Sonuçları Toplantısı Cilt 1, Ankara, 2003, 185-193.

BAŞARAN, C.,– TAVUKÇU, A.Y., "Parion Kazısı 2005", 28. Kazı Sonuçları Toplantısı I. Cilt, 2006, 611-628.

BAŞARAN, C.,– KELEŞ, V.,– KASAPOĞLU H.,– ERGÜRER, H.E. ”Parion 2007”, 30. Kazı Sonuçları Toplantısı 1. Cilt, 2008, 53- 66.

BAŞARAN, C.,       ''Parion 2008 Kazıları'', 31. Kazı Sonuçları Toplantısı 1. Cilt, 2009, 393-411.

KELEŞ, V.,    ''An Ancient City in Northern Troas Region, Coast City of Parion'', Proceeding of The İnternational Symposium on ''UNDERWATER RESARCH'', 2009, 26-42.

BAŞARAN, C.,     ''Parion 2009 Yılı Kazı ve Restorasyon Çalışmaları'', 32. Kazı Sonuçları Toplantısı 1. Cilt, 2010, 283-301.

BAŞARAN, C., – KELEŞ, V., – KASAPOĞLU – ERGÜRER, H. E.,  ''Parion 2010 Kazı ve Restorasyon Çalışmaları''33. Kazı Sonuçları Toplantısı 1. Cilt, 2011, 19-39.

KELEŞ, V.,              “Parion History from Coins”, Proceedings of The XIVth International Numismatic Congress , 2011, 237-245.

BAŞARAN, C.,-KELEŞ, V.,-KASAPOĞLU, H.,-ERGÜRER, H.E., “Parion 2011 Kazı ve Restorasyon Çalışmaları” 34. Kazı Sonuçları Toplantısı, Cilt 2 Ankara 2012, 347-364.

BAŞARAN, C.,–KOÇAK E.,–ERGÜRER H.E.,–KASAPOĞLU H.,  “Parion Nekropolün’de Bulunan Bronz Amphoranın Konservasyonu ve Restorasyonu”, 27. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, 2012, 55- 71.   

BAŞARAN, C.,- KASAPOĞLU, H.,     ''Parion Kazısı Metal Buluntuları'', III. Arkeometri Çalıştayı-Türkiye Arkeolojisinde Metal: Arkeoloji ve Arkeometrik Çalışmalar, Ed. P. Ayter-Ş. Demirci-A.M. Özer, 2013, 126-140.

BAŞARAN, B., – KELEŞ, V., – FUL, Ş.D. – KASAPOĞLU – ERGÜRER, H. E., ‘’Parion 2012 Kazı ve Restorasyon Çalışmaları’’, 35. Kazı Sonuçları Toplantısı 3. Cilt, 2013, 398- 414.

KELEŞ, V.,         “Parion Sikkelerinin Sirkülasyonu Işığında Kentin Bölgesel Konumu” First International Congress of the Anatolian Monetary, History and Numismatic, 2013, 333-344.

KELEŞ, V.,          “Parion and Black Sea Relations:  An obervation with archaeologicial findings”, Fifth International Congress on Black Sea Antiquuities, (17-21 September 2013 Belgrade).

ERGİNAL, A. E. - ÖZTURA, E. - ÖZTÜRK, M. Z. - KIRCI ELMAS, E. AVCIOĞLU, M. -  BOZCU, M., “Parion Antik Kenti (Çanakkale, KB Anadolu) Kıyısında Yalıtaşı Oluşumu", 66. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, 2013.

BAŞARAN, C., - KELEŞ, V., - ERGÜRER, H.E., - KASAPOĞLU, H., - ÇELİKBAŞ, E., -YILMAZ, A., - KASAPOĞLU B.E.,- OYARÇİN K.,  “Parion 2013 Kazı ve Restorasyon Çalışmaları” 36. Kazı Sonuçları Toplantısı Cilt 3, 2014, 437-447.

KELEŞ, V., - ÇELİKBAŞ E., - YILMAZ A., “The Water System in the Ancient City of Parion” De Aquaeductu Atque Aqua Urbium Lyciae Pamphyliae Pisidiae, ( 31October-9 November 2014, Antalya,).

ÇELİKBAŞ, E.,       " Mining and metalware production activities in Parion", Fourth International Conference on the Archaeology of Paros and the Cyclades: Paros and it's Colonies (Paros, 11-14 June 2015).

ERGÜRER, H.E.,    "Roman pottery of Parion Necropolis", Fourth International Conference on the Archaeology of Paros and the Cyclades: Paros and it's Colonies (Paros, 11-14 June 2015).

KASAPOĞLU, H. & KASAPOĞLU, B.E., "The Southern Necropolis of Parion from Greek Colonization to Roman Colony", Fourth International Conference on the Archaeology of Paros and the Cyclades: Paros and it's Colonies (Paros, 11-14 June 2015).

KELEŞ, V.,              “Some Observations on TheAltar of Hermokreon in Parion” Fourth International Conference on The Archaeology of Paros and The Cyclades,  (June11-14 2015,Paros,).

KELEŞ, V., - OYARÇİN, K. - YILMAZ, M.D., "Roman Colonisation of Parion in Light of Coins", XV. International Numismatic Congress (Taormina, 21-25 September 2015).

YILMAZ, A. - YILMAZ, M.D., "The Roman Bath and Aqueduct System of Parion", Fourth International Conference on the Archaeology of Paros and the Cyclades: Paros and it's Colonies (Paros, 11-14 June 2015).

KELEŞ, V.,- YILMAZ, A., - ÇELİKBAŞ, A. - YILMAZ, M.D., "Water Systems Of The Ancient City Of Parion", De Aquaeductu Atque Aqua Urbium Lyciae Pamphyliae Pisidiae: The Legacy of Sextus Julius Frontinus, International Congress on the History of Water Management and Hydraulic Engineering in the Mediterranean Region. Antalya, October 31 – November 9, 2014, G. Wiplinger (ed.), Babesch Annual Papers on Mediterranean Archaeology Supplement 27 (Leuven: Babesch/Peeters, 25-31, 2016.

KASAPOĞLU, H., "Parion Güney Nekropolisi Mezarları ve Ölü Gömme Gelenekleri Işığında Olası Nekropolis Peyzaj  Açık Hava Müzesi  Müzepark Uygulamaları Üzerine Bazı Düşünceler /Some Thoughts About Possible Necropolis Landscape Open Air Museum Archaeopark Applications in The Light of the Parion Southern Necropolis ,” ULUSLARARASI NİLÜFER KÜLTÜR ÇALIŞTAYLARI SERİSİ - I / NEKROPOL VE PEYZAJ: UYGULAMALAR, YAKLAŞIMLAR VE ÖNERİLER, Bursa, 2016. 

KASAPOĞLU B. E. -  KASAPOĞLU, H., “The Round and Flat Bottomed Aryballoi of Parion Southern Necropolis”,  10th INTERNATIONAL CONGRESS ON THE ARCHAEOLOGY OF THE ANCIENT NEAR EAST, Viyana, 2016.

KELEŞ, V., - ERGÜRER, H.E., - KASAPOĞLU, H., - ÇELİKBAŞ, E., -YILMAZ, A., - KASAPOĞLU, B.E.,- OYARÇİN, K., - YILMAZ, M.D., - AKKAŞ, İ.,  “Parion 2015 Yılı Kazı ve Restorasyon Çalışmaları” 38. Kazı Sonuçları Toplantısı Cilt 1, 2017, 23-47.

ERGÜRER, H. E. - AKKAŞ, İ. "Parion, The Shining City of Ancient Troas: Researches on Late Antiquity Coarse Ware, Cooking Ware and Amphoras", LRCW6, 6th International Conference on Late Roman Coarse Ware, Cooking Ware and Amphorae in the Mediterranean: Archaeology and Archaeometry Land and sea: pottery routes (Agrigento, 24-28 maggio 2017).

KASAPOĞLU, H. - KELEŞ, V., “Antik Troas’ın Kuyumcu Kenti Parion", Geçmişten Günümüze Kuyumculuk Sempozyumu (Arkeo-Metalurji, Arkeo-Jeoloji ve Arkeo-Gemoloji) “GÖNKUYSEM-2017”, Isparta, 2017.

ÇELİKBAŞ, E., “Parion Örnekleri Işığında Antik Dönem Tıp Aletleri,” Disiplinlerarası Tıbbi Araştırmalar Çalıştayı DATA’17, Karabük, 2017.

KELEŞ, V., OYARÇIN, K. & YILMAZ, M.D., "Roman Colonisation of Parion in Light of Coins", M.C. Caltabiano, C.B. Carroccio, D. Castrizio, M. Puglisi, G. Salamone (Eds.), XV International Numismatic Congress Taormina 2015 Proceedings: Vol. II, 2017, Roma-Messina (Arbor Sapientiae Editore S.r.l.): 908-913.

 KELEŞ, V., & YILMAZ, M.D., “Fishing, Processing and the Production of Marine Food in Parion”, 19th International Congress of Classical Archaeology: Archaeology and Economy in the Ancient World(Cologne/Bonn, 22-26 May 2018).

YILMAZ, M.D., “Propontis Bölgesi’nde Künk Ticareti: Parion Örneği  - Trade of Terracotta Water Pipes in the Propontis Region: Parion Example”, Uluslarası Propontis ve Çevre Kültürleri Sempozyumu - International Symposium of Propontis and the Surrounding Cultures (Biga, 15-19 Ekim - October 2018).

KELEŞ, V., & YILMAZ, M.D., “The Aqueduct Bridge of Parion and it’s Settling Tank”, De Aquaeductu Urbis Romae: Sextus Iulius Frontinus and the Water of Rome  (Rome, 10-18 November 2018).
YILMAZ, M.D., “Parion’s Water Supply: Prelimenary Works, 2014-2015”, D. Katsonopoulou (Ed.), Paros IV: Paros and its Colonies - Proceedings of the Fourth International Conference on the Archaeology of Paros and the Cyclades: Paroikia, Paros, 11-14 June 2015, 2018, Athens (The Institute for Archaeology of Paros and the Cyclades): 199-208.

KELEŞ, V., ERGÜRER, H.E., KASAPOĞLU, H., ÇELİKBAŞ, E., YILMAZ, A., OYARÇİN, K., KASAPOĞLU, B.E., YILMAZ, M.D. & AKKAŞ, İ., “Parion 2016 Sezonu Kazı ve Restorasyon Çalışmaları”, Kazı Sonuçları Toplantısı, 39 (I), 2018: 196-210.

KELEŞ, V., YILMAZ, A., OYARÇİN, K., YILMAZ, M.D. & AKKAŞ, İ., “Parion 2017 Arkeojeofizik Sonuçları”,Arkeometri Sonuçları Toplantısı, 33 (II), 2018: 323-334.

YILMAZ, M.D., “Saints of Parion”, International Symposium of Propontis and the Surrounding Cultures(Biga, 15-19 October 2018). (Poster Bildiri)

OYARÇİN, K., “Numismatik Veriler Işığında Parion’da Erken Bizans Dönemi”, Uluslarası Propontis ve Çevre Kültürleri Sempozyumu - International Symposium of Propontis and the Surrounding Cultures (Biga, 15-19 Ekim - October 2018).

FIRAT, G., “Parion Yamaç Hamamı 1515-1260 Sektörü Hellenistik Dönem Seramikleri”, Uluslarası Propontis ve Çevre Kültürleri Sempozyumu - International Symposium of Propontis and the Surrounding Cultures (Biga, 15-19 Ekim - October 2018). (Poster Bildiri)

KASAPOĞLU B. E., “Parion Antik Kenti’nden Arkaik Dönem’e Ait Bir Grup Seramik Üzerine Düşünceler”, Uluslarası Propontis ve Çevre Kültürleri Sempozyumu - International Symposium of Propontis and the Surrounding Cultures (Biga, 15-19 Ekim - October 2018).

BAŞARAN C., KASAPOĞLU B. E, “Parion Güney-Tavşandere Nekropolisi Hellenistik Ve Roma Dönemi Mezar Tipleri Ve Gömü Uygulamaları Üzerine Gözlemler” Anadolu’da Hellenistik ve Roma Dönemleri’nde Ölü Gömme Adetleri Uluslararası Sempozyumu, 23-26 Temmuz 2018.


ULUSAL BİLDİRİLER

Ulusal Sempozyumlarda Sunulan Bildiriler

KELEŞ, V.,– ÇELİKBAŞ, E., “Parion Roma Kolonizasyon Sikkeleri”, Kaunos Nümizmatik Çalıştayı, 2012

KASAPOĞLU, H., "Parion Kazısı Metal Buluntuları", III. ODTÜ Arkeometri Çalıştayı-Türkiye Arkeolojisinde Metal: Arkeolojik ve Arkeometrik Çalışmalar, Edt. P. Ayter - Ş. Demirci - A. M. Özer, s. 126-140, 2013, Ankara

KELEŞ, V.,              "Parion 2014 Çalışmaları", Samsun Arkeoloji Günleri (Samsun, 27.04.2015).

YILMAZ, A.,           "Parion Hamamı Çalışmaları", Samsun Arkeoloji Günleri (Samsun, 27.04.2015).

ÇELİKBAŞ, E.,       “Parion Antik Kenti Yamaç Hamamı Kazısı,” Karabük Üniversitesi III. Arkeoloji ve Sanat Tarihi Günleri, Karabük, 2016.

YILMAZ, F.            “Parionlu Filozof Peregrinus’un Hıristiyanlar ve Kynikler Nezdindeki Kutsal Kimliği,”  V. Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Öğrenci Sempozyumu , 2017.

YILMAZ, M.D.,     “Parion Su Yapıları: 2014-2015 Çalışmaları”, Samsun Arkeoloji Günleri II (Samsun, 08.04.2016).

 

YAZILAN ULUSLARARASI ve ULUSAL KİTAPLAR  ve ya  KİTAPLARDA BÖLÜM YAZARLIĞI

Uluslararası Kitaplar:

BAŞARAN, C., Antik Troas’ın Parlayan Kenti: Parion, 1997- 2009 Yılları Yüzey Araştırmaları, Kazı ve Restorasyon Çalışmaları, Ege Yayınları, İstanbul, 2013.

BAŞARAN, C. - KELEŞ, V.,  Parion Kazıları 10. Yıl Armağanı, Bilgin Kültür Sanat Yayınları, Ankara, 2015.

KELEŞ, V., BAŞARAN, C. KASAPOĞLU, H., KABA, H., ÇELİKBAŞ, E., OYARÇİN, K., YILMAZ, A., KASAPOĞLU, B.E., YILMAZ, M.D., AKKAŞ, İ. Özmen S., (Eds.), Uluslararası Propontis ve Çevre Kültürler Sempozyumu -Tarih Öncesi Çağlardan Antik Dönem Sonuna Kadar-: Bildiri Özetleri Kitabı - International Symposium of Propontis and the Surrounding Cultures -From Pre-History to the end of Antiquity-: Abstracts Booklet, 2018, İstanbul (İÇDAŞ A.Ş. Yayınları).

 

Ulusal Kitaplar:

BAŞARAN, C. - ERGÜRER, H. E., Parion Roma Tiyatrosu: 2006-2015 Yılı Çalışmaları Mimarisi ve Buluntuları, İÇDAŞ Yayınları, Ankara, 2016.

 

Uluslarası Kitap Çevirileri:

KELEŞ, V. - YILMAZ, M. D., The Flourishing City of Ancient Troad: PARION, Surveys, Excavation and Restoration Works Carried Out Between 1997-2009, (Ed. C. Başaran),  Ege Yayınları, İstanbul, 2015.

 

Uluslararası Kitap İçinde Bölüm Yazarlığı:

BAŞARAN, C.,       “Parion’ dan İki Gladyatör Steli” Günışığında Anadolu, Cevdet BAYBURTLUOĞLU için yazılar, 2001, 19-24.

BAŞARAN, C.,       “Parion: Karanlıktan Gün Işığına” Anadolu Arkeolojine Katkılar: 65. Yaşında Abdullah Yaylalı’ ya Sunulan Yazılar, 2006, 185-200.

KASAPOĞLU, H., “Parion Nekropolü Mezar   Tipleri’’, 50. Yıl Anı Kitabı, 2007.

BAŞARAN, C.,    “Parion’dan Persia’ya Yol Gider”, Prof. Dr. Haluk Abbasoğlu’ na Armağan, 2008, 133 vd.

KASAPOĞLU, H., ''Parion Nekropölü Mezar Tipleri'', Atatürk Üniversitesi 50. Kuruluş Yıl dönümü Arkeoloji Bölümü Armağanı - Doğudan Yükselen ışık Yazıları, 2009, 481-520.

BAŞARAN, C.,       “Parion’dan Bir Savaşçı Figürini: Artemis Bendis’mi?”, Metropolis İonia II: Yolların Kesiştiği Yer (Recep Meriç İçin Yazılar), Ed: S. Aybek-A. K. Öz, 2010, 77-81.

KELEŞ, V.,           “I. Giriş: Coğrafi Yapı, Topoğrafik Özellikler, Tarihsel Gelişim”, Antik Troas’ın Parlayan Kenti Parion, Ed. Prof. Dr. Cevat BAŞARAN, 2013, s. 19-25

BAŞARAN, C.,       “II. Araştırmalar”, Antik Troas’ın Parlayan Kenti: Parion, 1997- 2009 Yılları Yüzey Araştırmaları, Kazı ve Restorasyon Çalışmaları, 2013, 27-29.

KELEŞ, V.,              “II. Yüzey Araştırmaları”  Antik Troas’ın Parlayan Kenti Parion, Ed. Prof. Dr. Cevat BAŞARAN, 2013, s.29-36

BAŞARAN, C.,       “IV. Kazı ve Sondaj Çalışmaları”, Antik Troas’ın Parlayan Kenti: Parion, 1997- 2009 Yılları Yüzey Araştırmaları, Kazı ve Restorasyon Çalışmaları, 2013, 37-43.

ERGÜRER, H. E.,   “A. Sur Duvarları, kuleler, Kapılar ve Limanlar”, Antik Troas’ın Parlayan Kenti: Parion, 1997- 2009 Yılları Yüzey Araştırmaları, Kazı ve Restorasyon Çalışmaları, 2013, 43-55.

YILMAZ, A.,           ''B. Roma Hamamı”, Antik Troas’ın Parlayan Kenti: Parion, 1997- 2009 Yılları Yüzey Araştırmaları, Kazı ve Restorasyon Çalışmaları, 2013, 57-67.

ÇELİKBAŞ, E.        “C. Yamaç Yapısı”, Antik Troas’ın Parlayan Kenti: Parion, 1997- 2009 Yılları Yüzey Araştırmaları, Kazı ve Restorasyon Çalışmaları, 2013, 67-77.

ERGÜRER, H. E.,  “D. Tiyatro”, Antik Troas’ın Parlayan Kenti: Parion, 1997- 2009 Yılları Yüzey Araştırmaları, Kazı ve Restorasyon Çalışmaları, 2013, 77- 86.

ERGÜRER, H. E., “E. Sondaj Çalışmaları ve Sondaj Yapısı”, Antik Troas’ın Parlayan Kenti: Parion, 1997- 2009 Yılları Yüzey Araştırmaları, Kazı ve Restorasyon Çalışmaları, 2013, 87- 100.

FUL, Ş. D.,              “VI. Yazıtlar”, Antik Troas’ın Parlayan Kenti: Parion, 1997- 2009 Yılları Yüzey Araştırmaları, Kazı ve Restorasyon Çalışmaları, 2013, 101-107.

KASAPOĞLU, H., ''VII. Nekropol'', Antik Troas’ın Parlayan Kenti: Parion, 1997- 2009 Yılları Yüzey Araştırmaları, Kazı ve Restorasyon Çalışmaları, 2013, 107-136.

ERGÜRER, H. E.,   “VIII. Seramikler”, Antik Troas’ın Parlayan Kenti: Parion, 1997- 2009 Yılları Yüzey Araştırmaları, Kazı ve Restorasyon Çalışmaları, 2013, 137-150.

KASAPOĞLU, H., “IX. Cam Eserler”, Antik Troas’ın Parlayan Kenti: Parion, 1997- 2009 Yılları Yüzey Araştırmaları, Kazı ve Restorasyon Çalışmaları, 2013, 151-165.

KASAPOĞLU, H., “X. Metal Eserler”, Antik Troas’ın Parlayan Kenti: Parion, 1997- 2009 Yılları Yüzey Araştırmaları, Kazı ve Restorasyon Çalışmaları, 2013, 165-171.

KASAPOĞLU, H., “XI. Kemik Objeler”, Antik Troas’ın Parlayan Kenti: Parion, 1997- 2009 Yılları Yüzey Araştırmaları, Kazı ve Restorasyon Çalışmaları, 2013, 171-177.

KASAPOĞLU, H., “XII. Heykelcik ve Figürinler”, Antik Troas’ın Parlayan Kenti: Parion, 1997- 2009 Yılları Yüzey Araştırmaları, Kazı ve Restorasyon Çalışmaları, 2013, 177-193.

KELEŞ, V.,              “XIII. Sikkeler”, Antik Troas’ın Parlayan Kenti: Parion, 1997- 2009 Yılları Yüzey Araştırmaları, Kazı ve Restorasyon Çalışmaları, 2013, 193-197.

KASAPOĞLU, H., “XIV. Takılar”, Antik Troas’ın Parlayan Kenti: Parion, 1997- 2009 Yılları Yüzey Araştırmaları, Kazı ve Restorasyon Çalışmaları, 2013, 197-207.

ÇELİKBAŞ, E.        “XV. Değerli Taşlar”, Antik Troas’ın Parlayan Kenti: Parion, 1997- 2009 Yılları Yüzey Araştırmaları, Kazı ve Restorasyon Çalışmaları, 2013, 207-211.

EROL, A. S., - YENER, A. Y.,  “XVI. Antropolojik Bulgular”, Antik Troas’ın Parlayan Kenti: Parion, 1997- 2009 Yılları Yüzey Araştırmaları, Kazı ve Restorasyon Çalışmaları, 2013, 211-215.

ÇELİKBAŞ, E.       “XVII. Parion Yayınları”, Antik Troas’ın Parlayan Kenti: Parion, 1997- 2009 Yılları Yüzey Araştırmaları, Kazı ve Restorasyon Çalışmaları, 2013, 215-221.

BAŞARAN, C.,       ''1997, 1999 ve 2002 Yılları Kuzey Troas Araştırmaları'', Anadolu’nun Zirvesinde Türk Arkeolojisinin 40 Yılı, (Ed. H. Kasapoğlu, M.A. Yılmaz), 2014, 419-431.

BAŞARAN, C,.- KASAPOĞLU, H.,  “Parion Odeionu 2010-2013”, Anadolu’nun Zirvesinde Türk Arkeolojisinin 40 Yılı, (Ed. H. Kasapoğlu, M.A. Yılmaz), 2014, 193-209.

BAŞARAN, C.,-KASAPOĞLU, B.E., ''Parion Güney Nekropolisi 2005-2013'', Anadolu’nun Zirvesinde Türk Arkeolojisinin 40 Yılı, (Ed. H. Kasapoğlu, M.A. Yılmaz), 2014, 117-139.

BAŞARAN, C.,     ''Parion Kazı ve Restorasyon Çalışmaları'', Anadolu’nun Zirvesinde Türk Arkeolojisinin 40 Yılı, (Ed. H. Kasapoğlu, M.A. Yılmaz), 2014, 97-117.

ERGÜRER, H. E.,–YILDIZLI, M.,  “Parion Roma Tiyatrosu 2006-2013”, Anadolu’nun Zirvesinde Türk Arkeolojisinin 40 Yılı, (Ed. H. Kasapoğlu, M.A. Yılmaz), 2014, 139- 158.

KELEŞ, V.,-YILMAZ, A., “Parion Roma Hamamı 2006-2013” Anadolu’nun Zirvesinde Türk Arkeolojisinin 40.Yılı, Ed. H.Kasapoğlu-M.A.Yılmaz, 2014, 159-174.

KELEŞ, V., - ÇELİKBAŞ, E.,  ''Parion Yamaç Yapısı 2008-2013'', Anadolu’nun Zirvesinde Türk Arkeolojisinin 40 Yılı, (Ed. H. Kasapoğlu, M.A. Yılmaz), 2014, 175-193.

YILMAZ, A.,         ''Parion Roman Bath'', The Flourishing City of Ancient Troad: PARION, 2015, 67-77.

ÇELİKBAŞ, E.,      ''Slope Structure'', The Flourishing City of Ancient Troad: PARION, 2015, 67-77.

ÇELİKBAŞ, E.,      ''Precious Stones'', The Flourishing City of Ancient Troad: PARION, 2015, 207-211.

ÇELİKBAŞ, E.,      ''Parion Publications'', The Flourishing City of Ancient Troad: PARION, 2015, 215-221.

ERGÜRER, H. E.,   ‘’A.Parion, A.City Walls, Towers, Gates and Harbours’’, The Flourishing City of Ancient Troad: PARION, 2015, 43- 55.

ERGÜRER, H. E.,   ‘’D. Theatre’’ The Flourishing City of Ancient Troad: PARION, 2015, 77- 86.

ERGÜRER, H. E.,   ‘’E. Parion Test Excavations and It’ S Structure’’, The Flourishing City of Ancient Troad: PARION, 2015, 87- 100.

ERGÜRER, H. E.,   ‘’VIII. Parion Ceramics’’, The Flourishing City of Ancient Troad: PARION, 2015, 137- 150.

BAŞARAN, C.,       “2005' den 2014' e: Parion' da 10 Yıl” Parion Kazıları 10. Yıl Armağanı, (Ed. C. Başaran, V. Keleş), 2015, 11-15.

BAŞARAN, C.,       “Parion' dan birkaç Kabartma Parçası” Parion Kazıları 10. Yıl Armağanı, (Ed. C. Başaran, V. Keleş), 2015, 15-25.

BAŞARAN, C. - GENÇ, M. S.,“Parion Figürlü Korinth Başlığı” Parion Kazıları 10. Yıl Armağanı, (Ed. C. Başaran, V. Keleş), 2015, 15-25.

ARSLAN, Z.,          “Parion Kazılarında Bulunan Bakır Alaşımlı Sikkelerin Koruma ve Onarımı” Parion Kazıları 10. Yıl Armağanı, (Ed. C. Başaran, V. Keleş), 2015, 35-43.

ÇELİKBAŞ, E.,       “Pariondan bir Trapezophoros (=Masa Ayağı)” Parion Kazıları 10. Yıl Armağanı, (Ed. C. Başaran, V. Keleş), 2015, 43-49.

ERGÜRER, H. E.,   “Parion, Agora ve Dükkânlarda Ele Geçen Sigillatalar ve Kırmızı Astarlı Seramikler” Parion Kazıları 10. Yıl Armağanı, (Ed. C. Başaran, V. Keleş), 2015, 49- 86.

ERGÜRER, H.,      “Pariondan Roma Dönemi Mermer Kapları” Parion Kazıları 10. Yıl Armağanı, (Ed. C. Başaran, V. Keleş), 2015, 87-99.

KASAPOĞLU, B. E., “Parion Güney Nekropolisinden Omurgalı İki Lahit ve Buluntuları” Parion Kazıları 10. Yıl Armağanı, (Ed. C. Başaran, V. Keleş), 2015, 99-117.

KASAPOĞLU, H., “İlk On Yıllık Veriler Işığında Parion Güney Nekropolisi Arkaik Dönem Kremasyonları ve Urneleri” Parion Kazıları 10. Yıl Armağanı, (Ed. C. Başaran, V. Keleş), 2015, 117-133.

ERGÜRER, H. E.,   “Late Roman Light Coloured Ware from Parion”, Late Hellenıstıc to Mediaeval Fine Wares of The Aegean Coast Of Anatolia Their Production, Imitatıon and Use, (Ed- H. Meyza, K. Domzalski) 2014, 175- 192.

GÜLEÇ ÖZER, D., “İnteraktif Görselleştirme Tekniklerinin Tarihi Çevrelerde Kullanımı: Parion Antik Kenti Uygulaması” Parion Kazıları 10. Yıl Armağanı, (Ed. C. Başaran, V. Keleş), 2015, 141-163.

OYARÇİN, K.,        "Parion Kazısı 2010-2014 Yılları Numismatik Çalışmaları", (Ed. Cevat BAŞARAN & Vedat KELEŞ), Parion Kazıları 10. Yıl Armağanı, Ankara 2015. 

SAYAR, M. H.,       “Parionda Divus Vespasianus Augustus'a Bir Sunu” Parion Kazıları 10. Yıl Armağanı, (Ed. C. Başaran, V. Keleş), 2015, 163-167.

TOMBUL, M.,         “Parion, Adresteia Antik Yolu Üzerindeki Tümülüsler” Parion Kazıları 10. Yıl Armağanı, (Ed. C. Başaran, V. Keleş), 2015, 167-179.

YACI, A.,                “2010-2014 Yılları Parion Kazılarında Bulunan Coela Sikkeleri” Parion Kazıları 10. Yıl Armağanı, (Ed. C. Başaran, V. Keleş), 2015,179-187.

YILMAZ, A.,           “Parion Güney Nekropolünden Ele Geçmiş Pişmiş Toprak Obje Üzerine Gözlemler” Parion Kazıları 10. Yıl Armağanı, (Ed. C. Başaran, V. Keleş), 2015, 187-197.

YILMAZ, M. D.,     “Parion Antik Kentinde Su Temini ve Tahliyesi Üzerine İlk Gözlemler” Parion Kazıları 10. Yıl Armağanı, (Ed. C. Başaran, V. Keleş), 2015, 197- vd.

YILMAZ, A.-OYARÇIN, K., "Parion Roma Hamamı 2015 Kazıları ve Sikke Buluntuları" Barış Salman Armağanı (Ed. A. I., Adıbelli- G. İ., Bertam- K., Matsumura- E., Baştürk- C., Koyuncu- H. A., Kızılarslanoğlu- T. Y., Yedidağ- T.A., Uzunel) 283-298.

YILMAZ, M.D. “An Evaluation of the Water System and the Function of the Orchestra in the Parion Theater”, C. Başaran & H.E. Ergürer (Eds.), Roman Theatre of Parion: Excavations, Architecture and Finds From 2006-2015 Campaigns, 2018, Çanakkale (İÇDAŞ A.Ş. Publications): 43-51.

OYARÇİN, K. “General Evaluationon On The Coins From The Theater Of Parion”, C. Başaran & H.E. Ergürer (Eds.), Roman Theatre of Parion: Excavations, Architecture and Finds From 2006-2015 Campaigns, 2018, Çanakkale (İÇDAŞ A.Ş. Publications): 165-174.

KASAPOĞLU B. E., “IX. Parion Theater Glass Findings”, (Ed. C. Başaran, H. E. Ergürer) Parion Studies I, Roman Theater of Parion Excavations, Architecture and Finds from 2006-2015 Campaigns, Çanakkale, 2018, 227-236.

 

 

Ulusal kitap içinde bölüm yazarlığı:

BAŞARAN, C.,       I. 2010-2015 Yılı Parion Tiyatrosu Kazıları” Parion Roma Tiyatrosu: 2006-2015 Yılı Çalışmaları Mimarisi ve Buluntuları, (Ed. C. Başaran, H.E. Ergürer), 2016, 1-33. 

ERGÜRER, H.E. – GÜLEÇ ÖZER, D.,       “II.A. Parion Tiyatro Mimarisi” Parion Roma Tiyatrosu: 2006-2015 Yılı Çalışmaları Mimarisi ve Buluntuları, (Ed. C. Başaran, H.E. Ergürer), 2016, 33-65. 

YILMAZ, M.D.,       “II.B. Parion Tiyatrosu Su Sistemi ve Orkestra İşlevi Üzerine Bir Değerlendirme” Parion Roma Tiyatrosu: 2006-2015 Yılı Çalışmaları Mimarisi ve Buluntuları, (Ed. C. Başaran, H.E. Ergürer), 2016, 65-77. 

BAŞARAN, C. – YILDIZLI, M.,       “II.C. Parion Tiyatrosu Roma Dönemi Mimari Bezemeleri” Parion Roma Tiyatrosu: 2006-2015 Yılı Çalışmaları Mimarisi ve Buluntuları, (Ed. C. Başaran, H.E. Ergürer), 2016, 77-105. 

BAŞARAN, C.,       III. Parion Tiyatrosu Kabartma ve Heykeltıraşlık Eserleri” Parion Roma Tiyatrosu: 2006-2015 Yılı Çalışmaları Mimarisi ve Buluntuları, (Ed. C. Başaran, H.E. Ergürer), 2016, 105-123. 

ERGÜRER, H.E.,       “IV.A. Sigillata ve Geç Roma Kırmızı Astarlı Seramikler” Parion Roma Tiyatrosu: 2006-2015 Yılı Çalışmaları Mimarisi ve Buluntuları, (Ed. C. Başaran, H.E. Ergürer), 2016, 123-165. 

AKKAŞ, İ.,       “IV.B. Ticari Amphoralar” Parion Roma Tiyatrosu: 2006-2015 Yılı Çalışmaları Mimarisi ve Buluntuları, (Ed. C. Başaran, H.E. Ergürer), 2016, 165-181. 

OYARÇİN, K.,       “V.A. Parion Tiyatrosu Sikkeleri Üzerine Genel Bir Değerlendirme” Parion Roma Tiyatrosu: 2006-2015 Yılı Çalışmaları Mimarisi ve Buluntuları, (Ed. C. Başaran, H.E. Ergürer), 2016, 181-193. 

KELEŞ, V.,       “V.B. Tiyatro’da Ele Geçen Alexandrıa Troas Sikkeleri ve Goth İstilası” Parion Roma Tiyatrosu: 2006-2015 Yılı Çalışmaları Mimarisi ve Buluntuları, (Ed. C. Başaran, H.E. Ergürer), 2016, 193-201. 

SAYAR, M. H.,       VI. Tiyatro’da Ölüm: Parion Tiyatrosu’nda Gladyatör Dövüşleri” Parion Roma Tiyatrosu: 2006-2015 Yılı Çalışmaları Mimarisi ve Buluntuları, (Ed. C. Başaran, H.E. Ergürer), 2016, 201-209. 

ÇELİKBAŞ, E.,       VII. Parion Tiyatrosu Metal Eserleri” Parion Roma Tiyatrosu: 2006-2015 Yılı Çalışmaları Mimarisi ve Buluntuları, (Ed. C. Başaran, H.E. Ergürer), 2016, 209-245. 

AKKAŞ, İ.,       VIII. PARİON Tiyatrosu Kemik Objeleri” Parion Roma Tiyatrosu: 2006-2015 Yılı Çalışmaları Mimarisi ve Buluntuları, (Ed. C. Başaran, H.E. Ergürer), 2016, 245-255. 

YAVUZ, A. – EROL, A.S.,       IX. Parion Tiyatrosu İnsan ve Hayvan Kemikleri Üzerine Antropolojik Değerlendirmeler” Parion Roma Tiyatrosu: 2006-2015 Yılı Çalışmaları Mimarisi ve Buluntuları, (Ed. C. Başaran, H.E. Ergürer), 2016, 255-259. 

 

 

TEZLER

DOKTORA 

Tamamlanmış Doktora Tezleri:

Zerrin AYDIN TAVUKÇU    Parion 2005 Yılı Nekropol Buluntuları (2007)

Hasan Ertuğ ERGÜRER        Parion Roma Dönemi Seramikleri (2012)

Hasan KASAPOĞLU            Parion Antik Kenti Roma Dönemi Terracotta Figürinleri (2004-2013) (2015)

Ersin ÇELİKBAŞ                  2005-2014 Parion Kazısı Metal (Bronz-Demir-Kurşun) Buluntuları (2016)

Kasım OYARÇİN                 Parion'da 2005-2014 Yılları Arasında Ele Geçen Geç Roma ve Erken Bizans Dönemi Sikkeleri (MS 3. - 7. y.y.) (2017)

 

Devam Eden Doktora Tezleri:

Alper YILMAZ                     Parion Hamamları

Büşra Elif KASAPOĞLU     Parion Erken Dönem Seramikleri (Arkaik ve Klasik Dönem)

Michael Deniz YILMAZ      Parion Su Yolları (Temini, Dağıtım Şebekesi, Tahliyesi)

İsmail AKKAŞ                     Parion Amphora Buluntuları Işığında Kentin Ticari İlişkileri

 

 

YÜKSEK LİSANS

Tamamlanmış Yüksek Lisans Tezleri:

Serkan DURDAĞI                 Güney Marmara (Propontis) Limanları: Parion ve Priapos (2004)

Hasan KASAPOĞLU            Parion Nekropolü 2006 Yılı Seramik Buluntuları (2008)

Ersin ÇELİKBAŞ                  Parion Roma Kolonizasyon Sikkeleri (2012)

Alper YILMAZ                     2005-2010 Yılları Arasında Bulunan Parion Kandilleri (2012)

Büşra Elif KASAPOĞLU     Parion Korint Aryballosları (2005-2013) (2013)

İsmail AKKAŞ                      Parion Arkaik, Klasik ve Hellenistik Dönem Amphoraları (2015)

Mustafa YILDIZLI               Parion Tiyatrosu Victoria'lı Alınlık Işığında Akanthuslar Arasında İşlenen Figürler (2017)

Umut BÜYÜME                   Parion Antik Kenti Bizans Dönemi Sırlı Seramikleri (2018)

Sadık Tuğrul SULAN            Parion Oda Mezarları (2018)

Gonca FIRAT                        Parion Yamaç Hamamı 1515-1260 Sektörü Hellenistik Dönem Seramikleri (2018)

 

Devam Eden Yüksek Lisans Tezleri:

Zeynep ARSLAN                  Parion Bronz Sikkelerinin Koruma ve Onarımı

Halil ÖZKAN                        Parion Kemik Obje Buluntuları

 

YÜKSEK LİSANS SEMİNERLERİ

Fatmagül KÖRÜKLER         Parion Nekropol Buluntusu Palmet Bezemeli Bodur Lekythos (2006)

Hasan KASAPOĞLU            Parion Nekropolü Mezar Tipleri (2007)

Ersin ÇELİKBAŞ                  Parion'da Ele Geçen Terrakotta Figürin Kalıbı (2010)

Alper YILMAZ                      Parion Geç Roma Hamamı Yiv/Akantus Başlıkları (2011)

Hacer Merve BAYRAM        Parion'dan Girlandlı Bir Lahit Parçası (2011)

Mustafa Serkan GENÇ          Parion'dan Figürlü Bir Korinth Başlığı (2011)

Semra ÖZDEMİR                  Parion'da Ele Geçmiş Girlandlı Lahit (2011)

Büşra Elif KASAPOĞLU     Parion'dan Korint Taklidi Destekli Krater (2012)

İsmail AKKAŞ                      Parion Tiyatrosu 2009-2014 Yılı Kazılarında Ele geçen Kemik Objeler (2015)

Mustafa YILDIZLI               Parion Tiyatrosu Viktoria'lı (Nike) Alınlık (2016)

Sadık SULAN                       Parion Toprak Kuleler Mevkindeki Oda Mezarlar (2015)

Halil ÖZKAN                        Parion Yamaç Hamamı 2008-2017 Kazılarında Ele Geçen Kemik Eserler (2018)