İlk çalışmaların Atatürk Üniversitesi adına, 2005 yılında başladığı Parion antik kenti kazıları, 10. yılını doldurdu. Çeşitli güçlüklere karşı yapılan yoğun mücadele ile geçen süre içerisinde, her yıl yeni bulgularla Anadolu arkeolojisine önemli katkılarda bulunuldu. Nekropol'de başlayan ilk kazılar, bugün kentin Roma Tiyatrosunda, Roma Hamamı'nda, Lejyon Hamamı'ında' ve son olarak da Odeionu' nda genişletilerek sürdürülüyor. Kemer Köyü ilkokulunda kurulan ilk kazı kampı, bugün çeşitli laboratuvarlar ve çalışma mekânlarıyla donatılmış Sedat- Naciye Nurova Parion Kazı Evi' ne dönüştürüldü. Her yıl yurdumuzun değişik üniversitelerinden çok sayıdaki arkeolog adayının deneyim kazandığı bilimsel arkeolojik kazılarda ortaya çıkartılan önemli buluntularla Parion, ses getirmeye devam ediyor. Ne yazık ki  yoğun çalışma sonucu ortaya çıkan sağlık sorunu nedeniyle başkanlığım altındaki kazılara son verilmek zorunda kalındı. Ancak Parion'un Güneşi parlamaya devam ediyor. Yeni dönem kazılarının Parion'un yetiştirdiği genç bilim insanlarından Prof.Dr. Vedat Keleş tarafından  Ondokuz Mayıs Üniversitesi adına yürütülmesi Bakanlığımızca da uygun bulunmuştur. Başarılı çalışmaların, Parion'da bundan sonra da devam edeceğine gönülden inanıyorum. 

     Bu site, Parion kazılarını bilimsel boyutta tanıtma amacıyla hazırlanmıştır. Bugüne kadar Kazıları gerçekleştiren kazı ekibime, çalışmalarıyla Parion’ un gelecekteki parlak günleri için destek veren, ter döken, tüm öğrencilerime; gönül dostlarına, Parion sevdalılarına sonsuz teşekkürler...

Prof. Dr. Cevat BAŞARAN
Parion Onursal Kazı Başkanı

 

Propontis bölgesinin güneyinde bulunduğu jeopolitik konumu ile tarihin her döneminde bölgede söz sahibi olmak isteyen egemen güçlerin elinde tutmak istedikleri bir antik kent olan Parion’u tarihin karanlık uykusundan uyandırma düşüncesi 1995 yılında Prof. Dr. Cevat BAŞARAN tarafından ortaya atılmış ve sonrasında  1997, 1999 ve 2002 yıllarında gerçekleştirilen yüzey araştırmaları bu uykunun artık kesinlikle son bulması gerektiğini çarpıcı bir biçimde ortaya koymuştur. Ancak bunun için 2 yıl daha beklemek zorunda kalınmış,   Kemer Köyünde bir ilkokul inşaatı ile Parion uykusundan uyanmaya başlamıştır. Prof. Dr. Cevat BAŞARAN başkanlığında 2005 yılında başlayan sistemli arkeolojik kazılar 10 yıl devam etmiş ortaya çıkarılan eserler Parion’un artık gün ışığı ile tanışması  düşüncesinin ne kadar doğru olduğunu bir kere daha  üstüne basa basa göstermiştir. 
Başlangıçta yaşanılan zorluklar burada çalışan bilim insanlarını yıldırmamış, Çanakkale ruhuna yakışır bir şekilde mücadele etmiş ve bunun meyvelerini geç de olsa almaya başlamıştır. 2008 yılı Parion’un derin uykusundan uyanması  noktasında bir dönüm noktası olmuştur. Bu yıl daha önce yaşanılan zorluklara  bir tokat vururcasına kültüre, tarihsel değerlere ve bu değerlerin gelecek kuşaklara aktarılması noktasında fedakârlık yapabilecek  insan ve kuruluşlarında olduğunu gösterir şekilde M.Murat NUROVA evlerinin kullanımını kazı ekibine vermiş ve ardından yine bölgenin ve ülkemizin önemli sanayi kuruluşlarından İÇDAŞ A.Ş. Parion Kazılarının ana sponsoru olmuştur. 2008 yılında yaşanılan bu olumlu gelişmelerden sonra Parion antik kenti kazıları büyük bir ivme kazanmış, gerek alt yapısı, gerek teçhizatı ile bölgenin ve ülkemizin en önemli arkeolojik kazılarından biri haline gelmiştir. 2014 yılı bizler için hem üzüntü hemde yeni bir sorumluluğun başlangıcı olmuş, Parion çalışmalarını başlatan Prof.Dr. Cevat BAŞARAN’ın sağlık sorunları nedeni ile kazı başkanlığı görevinden ayrılmasından sonra çalışmaların Prof. Dr. Vedat KELEŞ tarafından ikinci dönem kazıları olarak  devamına karar verilmiştir. 

Parion kazıları geçen bu süreçte bilimsel etikten taviz vermeyen, koruma mantığı ile çalışan ve sosyal projelere de önem veren bir bilimsel çalışma olmasının yanında arkeolog ve diğer disiplinler için bir okul olma misyonunu da devam ettirmiştir. İkinci dönem Parion kazıları aynı bilimsel anlayış, korumaya önem veren, proje ağırlıklı, bir arkeoloji okulu kimliği, devletine karşı sorumluluklarını bilen ve bilimsel yayınlara önem veren bir  anlayış  ile yoluna kaldığı yerden devam edecektir. 

Bu süreçte Parion kazılarına verdiği destekten dolayı başta  T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ve tüm çalışanlarına, Atatürk Üniversitesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüklerine; Çanakkale Valiliği'ne; 2008 yılından beri Parion kazılarına muazzam destek veren  Ana sponsorumuz İÇDAŞ A.Ş.’ye;  bizlere bilimsel olduğu kadar akademik etik konusunda da çok şeyler katan ve 10 yıl kazıları başarı ile sürdüren hocam Prof. Dr. Cevat BAŞARAN’a, özverili ailelerimize büyük bir azimle çalışan tüm ekip arkadaşlarıma,  öğrencilerimize ve Kemer Köyü halkına bir kere daha sonsuz teşekkür ederim. 

 Bir Sevdadır Parion.. 

Prof. Dr. Vedat KELEŞ

Parion Kazı Başkanı