PARİON KAZISI 2018 SEZONU EKİP LİSTESİ

Adı Soyadı                                                   Görevi                                      Geldiği Üniversite

Prof. Dr. Vedat KELEŞ                                 Kazı Başkanı                           Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Kasım OYARÇİN                 Kazı Başkan Yardımcısı          Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Prof. Dr. M. Hamdi SAYAR                          Epigraf                                    İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Y. Selçuk ŞENER                           Konservatör                            Gazi Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi H. Ertuğ ERGÜRER             Arkeolog                                 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Hasan KASAPOĞLU           Arkeolog                                 Atatürk Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi E. Emin MARAŞ                  Harita Mühendisi                   Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Hazar KABA                         Arkeolog                                 Sinop Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Ersin ÇELİKBAŞ                  Arkeolog                                 Karabük Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Tolga ÇIRAK                        Antropolog                              Hitit Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül ŞARBAK                Antropolog                              Hitit Üniversitesi

Öğr. Gör. Enver AKIN                                  Arkeolog                                 Dicle Üniversitesi

Arş. Gör. Alper YILMAZ                             Arkeolog                                 Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Arş. Gör. İsmail AKKAŞ                              Arkeolog                                 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

Arş. Gör. Michael D. YILMAZ                    Arkeolog                                 Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Arş. Gör. Büşra Elif KASAPOĞLU             Arkeolog                                 Atatürk Üniversitesi

Arş. Gör. Soner ÖZMEN                              Arkeolog                                 Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Arş. Gör. Emel ACAR                                  Antropolog                              Hitit Üniversitesi

Arş. Gör. Tuncer Çağrı ÇAKMUR               Mimar                                     Atatürk Üniversitesi

Mustafa YILDIZLI                                       Arkeolog                                 Atatürk Üniversitesi

Fatma KIZILYALÇIN                                  Arkeolog                                 Süleyman Demirel Üniversitesi

Salih PEKGÖZ                                             Arkeolog                                 Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Halil ÖZKAN                                               Arkeolog                                 Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Gonca FIRAT                                               Arkeolog                                 Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Kübra PARLAK                                           Arkeolog                                 Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Selman TAMYÜREK                                  Arkeolog                                 Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Ahmet Levent KESKİN                               Arkeolog                                 Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Sadık SULAN                                              Arkeolog                                 Ondokuz Mayıs Üniversitesi 

Gözde ERGÜL                                             Arkeolog                                 Trakya Üniversitesi

Eda KILIÇ                                                    Arkeolog                                 Atatürk Üniversitesi

Sinan EKİNCİ                                              Arkeolog                                 Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Gülşen SAYGILI                                          Arkeolog                                 Atatürk Üniversitesi

Yunus ÖZDEMİR                                         Arkeolog                                 Atatürk Üniversitesi

Abdullah TÜFEKÇI                                      Arkeolog                                 Atatürk Üniversitesi

Aytekin KARABEKTAŞ                              Arkeolog                                 Atatürk Üniversitesi

Zeynep ARSLAN                                          Restoratör-Konservatör          Gazi Üniversitesi                   

Zafer KARAHAN                                         Restoratör-Konservatör          Ankara Üniversitesi

Melike DİKMENLİ                                       Konservatör                            Ankara Üniversitesi

Gamze UYAR                                                Mimar Restoratör                   Süleyman Demirel Üniversitesi

Serkan YILMAZ                                            Restoratör                               Batman Üniversitesi  

Hasan UYSAL                                               Restoratör                               Batman Üniversitesi              

Tayfun KARABULUT                                  Öğrenci                                   Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Mehmet BAZ                                                 Öğrenci                                   Ondokuz Mayıs Üniversitesi 

Sefa TORUN                                                 Öğrenci                                   Ondokuz Mayıs Üniversitesi 

Mücahit GÜR                                                 Öğrenci                                   Ondokuz Mayıs Üniversitesi 

Şükran GÜREL                                              Öğrenci                                   Karabük Üniversitesi

Meryem SARIKAYA                                     Öğrenci                                   Sinop Üniversitesi

Mustafa YILMAZ                                         Öğrenci                                   Sinop Üniversitesi

Ertuğrul PETENOĞLU                                 Öğrenci                                   Ondokuz Mayıs Üniversitesi

İrem ERSÖZ                                                  Öğrenci                                   Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Alkım Sıla KABOĞLU                                 Öğrenci                                   Mimar Sinan Üniversitesi

Merve TAŞ                                                    Öğrenci                                   Atatürk Üniversitesi

Yunus YILMAZ                                            Öğrenci                                   Atatürk Üniversitesi

Tuğçe ORHAN                                             Öğrenci                                   Hitit Üniversitesi

Nurdan Asiye TÜRKSAL                             Öğrenci                                  Hitit Üniversitesi

Tilbe ŞAŞMAZ                                             Öğrenci                                   Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Hande ZEHİR                                               Öğrenci                                   Ondokuz Mayıs Üniversitesi 

Aslı ARIK                                                     Öğrenci                                   Gazi Üniversitesi

Ekmel Nur DOĞAN                                     Öğrenci                                   Gazi Üniversitesi

Seda SEYREKOĞLU                                   Öğrenci                                   Gazi Üniversitesi

Tuğba İrem YÜKSEL                                   Öğrenci                                   Gazi Üniversitesi       

Büşra SÖNMEZ                                            Öğrenci                                   Batman Üniversitesi

Gökçe Aslıhan TOKAÇ                                Tarihçi                                    İstanbul Üniversitesi

Feyyaz ÇİÇEK                                              Mimar                                    İstanbul Üniversitesi

Reşat KARABIYIK                                      Çevirmen Rehber                   -