PARİON 2015 SEZONU EKİP LİSTESİ

Adı Soyadı                                             Görevi                                        Üniversitesi

Prof. Dr. Vedat KELEŞ                                 Kazı Başkanı                          Ondokuz Mayıs Üniv.

Yrd. Doç. Dr. H. Ertuğ ERGÜRER             Kazı Başkan Yardımcısı         Karamanoğlu Mehmetbey

Prof. Dr. Mustafa H. SAYAR                       Epigraf                                    İstanbul Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Derya GÜLEÇ ÖZER             Y. Mimar                                İstanbul Kemerburgaz Üni.

Yrd. Doç. Dr. Hasan KASAPOĞLU             Arkeolog                                Atatürk Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Ersin ÇELİKBAŞ                  Arkeolog                                Karabük Üniversitesi

Arş. Gör. Kasım OYARÇİN                         Arkeolog                                Ondokuz Mayıs Üniv.

Arş. Gör. Alper YILMAZ                             Arkeolog                                Ondokuz Mayıs Üniv.

Arş. Gör. Büşra Elif KASAPOĞLU             Arkeolog                                Atatürk Üniversitesi

Arş. Gör. Michael D. YILMAZ                    Arkeolog                                Ondokuz Mayıs Üniv.

Arş. Gör. İsmail AKKAŞ                              Arkeolog                                Karamanoğlu Mehmetbey

Mustafa YILDIZLI                                       Arkeolog                                Atatürk Üniversitesi

Umut BÜYÜME                                           Arkeolog                                Dokuz Eylül Üniv.

Sadık Tuğrul SULAN                                    Arkeolog                                Ondokuz Mayıs Üniv.

Gonca FIRAT                                                Arkeolog                                Ondokuz Mayıs Üniv.

Gözde ERGÜL                                              Arkeolog                                Trakya Üniversitesi

Betül AKCAN                                              Arkeolog                                Dokuz Eylül Üniv.

Zafer KARAHAN                                         Restoratör-Konservatör          Ankara Üniversitesi

Zeynep ARSLAN                                          Restoratör-Konservatör          Gazi Üniversitesi

Melike DİKMENLİ                                      Konservatör                            Ankara Üniversitesi

Serkan YILMAZ                                           Restoratör-Konservatör          Batman Üniversitesi

Hasan UYSAL                                              Restoratör-Konservatör          Batman Üniversitesi

Mehmet Zeki BASTEM                                Restoratör-Konservatör          Batman Üniversitesi