PARİON KAZISI 2014 YILI EKİP LİSTESİ

         Prof. Dr. Cevat BAŞARAN                       Kazı Başkanı                      Atatürk Üniversitesi
Doç. Dr. Vedat KELEŞ                               Kazı 2. Başkanı                 Samsun Ondokuz Mayıs Üniv.
Yrd. Doç. Dr. H. Ertuğ ERGÜRER         Kazı Başkan Yrd.             Karamanoğlu Mehmetbey Üni.
Prof. Dr. M. Hamdi SAYAR                     Epigraf                                 İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Ayla Sevim Erol                       Antropolog                        Ankara Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Derya Güleç ÖZER          Mimar                                  Bilgi Üniversitesi
Arş. Gör. Hasan KASAPOĞLU                Arkeolog                             Atatürk Üniversitesi
Arş. Gör. Ersin ÇELİKBAŞ                       Arkeolog                             Karabük Üniversitesi
Arş. Gör. Büşra Elif KASAPOĞLU         Arkeolog                  Atatürk Üniversitesi
Arş. Gör. Alper Yener YAVUZ                Antropolog                        Mehmet Akif Ersoy Üniv.
Arş. Gör. Michael D. YILMAZ                 Arkeolog                             Samsun Ondokuz Mayıs Üniv.
Arş. Gör. Alper YILMAZ                           Arkeolog                             Samsun Ondokuz Mayıs Üniv.
Kasım OYARÇİN                                         Arkeolog                             Atatürk Üniversitesi
Aytekin KARABEKTAŞ                             Arkeolog                             Atatürk Üniversitesi
Serkan GENÇ                                                Arkeolog                             Atatürk Üniversitesi
Mustafa YILDIZLI                                      Arkeolog                             Atatürk Üniversitesi
Umut BÜYÜME                                           Arkeolog                             Dokuz Eylül Üniversitesi
İsmail AKKAŞ                                               Arkeolog                            Atatürk Üniversitesi
Gonca FIRAT                                                Arkeolog                             Atatürk Üniversitesi
Faruk ÇANKAYA                                         Arkeolog                             Atatürk Üniversitesi
Sonay ALBAYRAK                                      Arkeolog                             M. Kemal Üniversitesi
Mustafa ÜNAL                                             Arkeolog                             Atatürk Üniversitesi
Selman TAMYÜREK                                  Arkeolog                             Atatürk Üniversitesi
Gözde ERGÜL                                              Arkeolog                             Trakya Üniversitesi
Kübra ÇULCU                                               Arkeolog                             M. Kemal Üniversitesi
Yusuf DEMİR                                               Arkeolog                             Harran Üniversitesi
Ömer ÖZTÜRK                                            Mimar                                  İstanbul Aydın Üniversitesi
Sedat BİÇER                                                  Mimar                                 Gazi Üniversitesi
Uğur KANTARCI                                         Restoratör-Konservatör Ank. Başkent MYO
Zeynep ARSLAN                                          Restoratör-Konservatör İstanbul Üniversitesi
Emine KOÇAK                                              Konservatör                      Ank. Başkent MYO
Nerina De SİLVA                                         Konservatör
Filiz ZEYVELİ                                              Konservatör                      Ank. Başkent MYO
Zafer KARAHAN                                          Restoratör                         Ank. Başkent MYO
Melike DİKMENLİ                                      Konservatör                      Ank. Başkent MYO
Göze ÜNER                                                   Mimar- Restoratör         Orta Doğu Teknik Üniv
Umut OVALI                                                 Harita Mühendisi            İstanbul Teknik Üniversitesi
Arif Yaci                                                         Nümizmat                          İstanbul Üniversitesi
İsmail Batu Sarı                                           Seramik Sanatçısı           ÇOM Üniv. Çan M.Y. O.
Mehmet ÇALHAN                                       Mimar                                 Mimar Sinan Üniversitesi
 
Öğrenci Katılımcılar
Eray UYSUN                                                 Öğrenci                                OnSekiz Mart Üniv.
Büşra DEMİR                                               Öğrenci                                Karamanoğlu Mehmetbey Üni.
Dinçer GÜNEŞ                                             Öğrenci                                Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Betül AKCAN                                                Öğrenci                               Dokuz Eylül Üniversitesi
Uğur KÖSE                                                    Öğrenci                                Atatürk Üniversitesi
Abdullah TÜFEKÇİ                                    Öğrenci                                Atatürk Üniversitesi
Yusuf İNCE                                                    Öğrenci                                Atatürk Üniversitesi
Yunus ÖZDEMİR                                        Öğrenci                                Atatürk Üniversitesi
Nihal AKDENİZ                                           Öğrenci                                Atatürk Üniversitesi
Hilal KAHVECİ                                             Öğrenci                                Atatürk Üniversitesi
Rabia ÇELİKER                                            Öğrenci                                Atatürk Üniversitesi
Halil ÖZKAN                                                 Öğrenci                                Atatürk Üniversitesi
Abdülmelik GÜLLÜCE                             Öğrenci                                Atatürk Üniversitesi
Ömer AKBAY                                               Öğrenci                                Atatürk Üniversitesi
Ali ERDOĞDU                                              Öğrenci                                Atatürk Üniversitesi
Nurullah EĞREK                                         Öğrenci                                Atatürk Üniversitesi
Semih KINCAL                                             Öğrenci                                Atatürk Üniversitesi
Ercan GÜZEL                                               Öğrenci                                Atatürk Üniversitesi
Kübra PARLAK                                            Öğrenci                                Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Yunus Emre KARACA                               Öğrenci                                Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Merve Sefanur TALAŞ                              Öğrenci                                Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Tülay GENÇ                                                  Öğrenci                                Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Serap TAŞKIRAN                                        Öğrenci                                Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Fatma TOPÇU                                              Öğrenci                                Karabük Üniversitesi
Elif Tuğçe YILDIZ                                      Öğrenci                                Karabük Üniversitesi
Sinan EKİNCİ                                                Öğrenci                               Karabük Üniversitesi
İlkay ERGİN                                                  Öğrenci                               Karabük Üniversitesi
Merve BİDECİ                                             Öğrenci                                Karabük Üniversitesi
Kardelen ÜNLÜAĞAÇ                               Öğrenci                                Karabük Üniversitesi