PARİON 2013 KAZI EKİBİ LİSTESİ 

Prof. Dr. Cevat BAŞARAN                     Kazı Başkanı                            Atatürk Üni.

Doç. Dr. Vedat KELEŞ                            Kazı 2. başkanı                         Atatürk Üni.

Yrd. Doç. Dr. H. Ertuğ ERGÜRER         Kazı Başkan Yrd.                    K.M.Üni

Prof. Dr. M. Hamdi SAYAR                    Epigraf                                      İstanbul Üni.

Öğr. Gör.  Derya Güleç ÖZER                Yüksek Mimar                        İst. Aydın Üni.

Arş. Gör. Hasan KASAPOĞLU              Arkeolog                                  Atatürk Üni.

Arş. Gör. Ersin ÇELİKBAŞ                     Arkeolog                                 Karabük Üni.

Arş. Gör. Büşra Elif KASAPOĞLU        Arkeolog                                  Atatürk Üni.

Uzm. Kasım OYARÇİN                           Arkeolog                                  Atatürk Üni.

Uzm. Alper YILMAZ                               Arkeolog                                  Atatürk Üni.

Mustafa YILDIZLI                                  Arkeolog                                  Atatürk Üni.

Ömer YÜKSEL                                        Arkeolog                                  Atatürk Üni.

Umut BÜYÜME                                       Arkeolog                                  Dokuz Eylül Üni.

İsmail AKKAŞ                                         Arkeolog                                  Atatürk Üni.

Mustafa ÜNAL                                        Arkeolog                                  Atatürk Üni.

Nevin VARMA                                        Arkeolog                                  Atatürk Üni.  

Emine KOÇAK                                        Konservatör                            Ank. Başk. MYO

Nerina De SİLVA                                    Konservatör                                                            

Filiz ZEYVELİ                                          Konservatör                             Ank. Başk.MYO

Zafer KARAHAN                                    Rest.-Konservatör                   Ank. Başk. MYO

Melike DİKMENLİ                                Konservatör                             Ank. Başk. MYO

Enes CEYLAN                                         Duvar Ustası                             Karabük Üni.

Elif KELEŞ                                               Sanat Tarihçi                           Atatürk Üni.

Uzm. Göze ÜNER                                    Mimar- Restoratör                   ODTÜ

Volkan ATAR                                           Fotografçı                                 Atatürk Üni.

Umut OVALI                                           Harita Mühendisi                      İTÜ

Arif YACI                                                Epigraf                                      İstanbul Üni.

       

          ÖĞRENCİ LİSTESİ

            1.     Faruk ÇANKAYA                                                                  Atatürk Üniversitesi

2.     Selman TAMYÜREK                                                             Atatürk Üniversitesi

3.      Samet ATEŞ                                                                           Atatürk Üniversitesi 

4.      Erdoğan İBİÇ                                                                         Atatürk Üniversitesi 

5.      Mehmet YORULMAZ                                                           Atatürk Üniversitesi    

6.      Fetullah AĞIRMAN                                                              Atatürk Üniversitesi 

7.      Abdülmelik GÜLLÜCE                                                         Atatürk Üniversitesi    

8.      Hami GÖR                                                                              Atatürk Üniversitesi

9.      Ercan GÜZEL                                                                        Atatürk Üniversitesi

10.  Dinçer GÜNEŞ                                                                       Nevşehir Üniversitesi

11.   Nurettin ALACA                                                                   Atatürk Üniversitesi

12.  Nurullah EĞREK                                                                   Atatürk Üniversitesi

13.  Ali ERDOĞDU                                                                      Atatürk Üniversitesi

14.  Semih B. KINCAL                                                                 Atatürk Üniversitesi

15.  Halil ÖZKAN                                                                         Atatürk Üniversitesi

16.  Emre KAÇAR                                                                        Atatürk Üniversitesi

17.  Uğur KURAN                                                                        Atatürk Üniversitesi

18.  Hakan TOPAL                                                                      Mersin Üniversitesi

19.  Sonay ALBAYRAK                                                              Mustafa Kemal Üni.

20.  Kübra ÇULCU                                                                      Mustafa Kemal Üni.

21.  Gözde ERGÜL                                                                      Trakya Üniversitesi

22.  Olcay DERECİ                                                                     Atatürk Üniversitesi

23.  Nihal AKDENİZ                                                                   Atatürk Üniversitesi

24.  Pınar ALAYLAR                                                                 Atatürk Üniversitesi

25.  Betül KEÇECİ                                                                      Dokuz Eylül Üni.

26.  Sevde DÖNMEZ                                                                   Dokuz Eylül Üni.

27.  Betül AKÇAN                                                                       Dokuz Eylül Üni.

28.  Ömer ÖZTÜRK                                                                    İst. Aydın Üni.           

29.  İsmail Batu SARI                                                                  Çan M. Y.O.