PARİON 2010 KAZI EKİBİ

Prof. Dr. Cevat BAŞARAN                     Kazı Başkanı                            Atatürk Üniversitesi

Doç. Dr. Vedat KELEŞ                            Kazı Başkan Yardımcısı          Atatürk Üniversitesi

Arş. Gör. H. Ertuğ ERGÜRER                Kazı Heyet Üyesi                     Atatürk Üniversitesi

Arş. Gör. Hasan KASAPOĞLU              Kazı Heyet Üyesi                     Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. Ayla Sevim EROL                     Antropolog                               M.A. E.Üniversitesi

Öğr. Gör. Onur ÖZTÜRK                        Seramik Sanatçışı                      ÇOMÜ                    

Öğr. Gör. Cavit Çağlar ÇETİNER            Jeofizik Mühendisi                    ÇOMÜ                    

Ersin ÇELİKBAŞ                                     Arkeolog                                  Atatürk Üniversitesi

Alper YILMAZ                                        Arkeolog                                  Atatürk Üniversitesi

M. Serkan GENÇ                                      Arkeolog                                  Atatürk Üniversitesi

Hacer Merve BAYRAM                           Arkeolog                                   Atatürk Üniversitesi

Semra ÖZDEMİR                                     Arkeolog                                  Atatürk Üniversitesi

Büşra Elif ÖZTÜRK                                 Arkeolog                                  Atatürk Üniversitesi

Adnan KORKMAZ                                  Arkeolog                                  Atatürk Üniversitesi

Gökhan TARIM                                        Arkeolog                                  Atatürk Üniversitesi

Hüseyin YENER                                      Arkeolog                                  Atatürk Üniversitesi

Alper Yener YAVUZ                               Antropolog                               Ankara Üniversitesi

Gülçin ÇOŞKUN                                      Antropolog                               Ankara Üniversitesi

Kaan ÜLKER                                          Antropolog                               Ankara Üniversitesi

Atilla BEKSAC                                        Konservatör                     Mimar Sinan Üniversitesi

Saadet KERİMOĞLU                              Konservatör                              Yalvaç MYO           

Parion 2010 Katılım Listesi

1.      Mehmet AYAZ                                 Akdeniz Üniversitesi

2.      Ali Osman YILDIZ                           Atatürk Üniversitesi

3.      Ömer YÜKSEL                                 Atatürk Üniversitesi

4.      Semih Kâni URAL                            Atatürk Üniversitesi

5.      Miraç ALTINTAŞ                             Atatürk Üniversitesi

6.      Selman TAMYÜREK                       Atatürk Üniversitesi

7.      Gürsel SATILMIŞ                             Atatürk Üniversitesi

8.      Mustafa YILDIZLI                           Atatürk Üniversitesi

9.      Mehmet KARA                                 Atatürk Üniversitesi

10.  Alkan AKTAŞ                                   Atatürk Üniversitesi

11.  Fatih ÖZCAN                                    Atatürk Üniversitesi

12.  Fatih KARAKAŞ                              Atatürk Üniversitesi

13.  Mustafa ÜNAL                                 Atatürk Üniversitesi

14.  Hakan DAĞLI                                   Atatürk Üniversitesi

15.  Yunus SUSAM                                  Atatürk Üniversitesi

16.  Hüseyin KABAARDIÇ                    Atatürk Üniversitesi

17.  Nesimi ÖZDEMİR                            Atatürk Üniversitesi

18.  Rahman PIÇAK                                Atatürk Üniversitesi

19.  Yunus BİNGÖL                                Atatürk Üniversitesi

20.  Osman Okan ASLAN                       Atatürk Üniversitesi

21.  Latif ÖKSÜZ                                    Atatürk Üniversitesi

22.  Zekeriya Korkut AKSU                    Atatürk Üniversitesi

23.  Ali Mert SOYOĞLU                         Atatürk Üniversitesi

24.  Doğan ŞAŞİ                                      Atatürk Üniversitesi

25.  Ali KARADAĞ                                Atatürk Üniversitesi

26.  Abdulhalik POLAT                           Atatürk Üniversitesi

27.  Hüsamettin TURSUN                       Atatürk Üniversitesi

28.  Zafer ÇELEBİ                                   Atatürk Üniversitesi

29.  Diyadin SEZGİN                              Atatürk Üniversitesi

30.  Hünkâr DURAN                               Atatürk Üniversitesi

31.  Burak AÇIKBAŞ                              Atatürk Üniversitesi

32.  Yusuf TOPRAK                                Atatürk Üniversitesi

33.  Hasan Hüseyin USLU                       Atatürk Üniversitesi

34.  Mehmet KAVAK                              Atatürk Üniversitesi

35.  Ahmet Levent KESKİN                    Atatürk Üniversitesi

36.  Mehmet BARLES                             Atatürk Üniversitesi

37.  Cihan YILMAZ                                 Atatürk Üniversitesi

38.  Recai AKPINAR                               Atatürk Üniversitesi

39.  Levent ALAN                                   Atatürk Üniversitesi

40.  Emrah BEDER                                  Atatürk Üniversitesi

41.  İsmail ÜTNÜ                                     Atatürk Üniversitesi

42.  Mahmut KÜÇÜK                              Atatürk Üniversitesi

43.  Muhammed Çağrı DİNÇ                   Atatürk Üniversitesi

44.  Rahman SEVEN                                Atatürk Üniversitesi

45.  Hamza Eralp MEYDAN                   Atatürk Üniversitesi

46.  Ömer KARS                                      Atatürk Üniversitesi

47.  Umut BÜYÜME                               Dokuz Eylül Üniversitesi

48.  Azim IŞIK                                         Mimar Sinan Güz. San. Üniversitesi

49.  Atilla BEKSAC                                 Mimar Sinan Güz. San. Üniversitesi

50.  Enis AKIN                                         Mimar Sinan Güz. San. Üniversitesi

51.  Ramazan ÖZEL                                 Mimar Sinan Güz. San. Üniversitesi

52.  Kadir DURAN                                  Mimar Sinan Güz. San. Üniversitesi

53.  Okan KALAYCI                               İstanbul Üniversitesi   

54.  Hüdaverdi BULUT                           Kocaeli Üniversitesi

55.  İsmail Batu SARI                              ÇO MÜ Seramik Bölümü

56.  Betül ÜÇÜNCÜ                                Atatürk Üniversitesi

57.  Özgür MARANGOZ                        Atatürk Üniversitesi

58.  Hacer TÜTÜNCÜ                             Atatürk Üniversitesi

59.  Yasemin DEMİREL                          Atatürk Üniversitesi 

60.  Hilal AYDIN                                     Atatürk Üniversitesi

61.  Zuhal ALCAN                                   Mersin Üniversitesi

62.  Duygu KABAN                                Mimar Sinan Güz. San. Üniversitesi

63.  Saadet KERİMOĞLU                      Süleyman Demirel Üniversitesi Yalvaç M.Y. O

ODEİON

1-ABDÜLHALİK POLAT

2-ZEKERİYA KORKUT

3-DOĞAN ŞAŞİ

4-DİYADİN SEZGİN

5-MUHAMMET ÇAĞRI DİNÇ

6-AZİM IŞIK

7- ENİS AKIN

 

1-SEMİH KANİ URAL

2-MEHMET AYAZ

3-GÜRSEL SATILMIŞ

4-MİRAÇ ALTINTAŞ

5-YUNUS BİNGÖL

6-RAHMAN SEVEN

7- OKAN KALAYCI

8-ALİ KARADAĞ

9-YUSUF TOPRAK

10-İSMAİL ÜTNÜ

11-RAHMAN PIÇAK

YAMAÇ YAPISI

1-FATİH ÖZCAN

2-MEHMET KARA

3-FATİH KARATAŞ

4-HÜSEYİN KABAARDIÇ

5-ALİ MERT SOYOĞLU

6-YUNUS SUSAM

7-ALKAN AKTAŞ

ROMA VİLLASI

1-ALİ OSMAN YILDIZ

2- HAMZA ERALP MEYDAN

3-MUSTAFA ÜNAL

4-HAKAN DAĞLI

5-SELMAN TAMYÜREK

6-AHMET LEVENT KESKİN

7-NESİMİ ÖZDEMİR

8-RAMAZAN ÖZEL

TİYATRO

1-MEHMET KAVAK

2-MEHMET BARLES

3-HÜNKAR DURAN

4-UMUT BÜYÜME

5-EMRAH BEDER

6-LATİF ÖKSÜZ

7-MUSTAFA YILDIZLI

SONDAJ 1

1-ÖMER YÜKSEL

2-OSMAN OKAN ARSLAN

3-MAHMUT KÜÇÜK

4-HAKAN HÜSEYİN USLU

5-HÜDAVERDİ BULUT

6-ÖMER KARS

7- KADİR DURAN

ÇİZİM ve KAYIT EKİBİ

1-Büşra Elif Öztürk

2- Betül Üçüncü

3- Hacer Tütüncü

4- Yasemin Demirel

5- Hilal Aydın