Su Deposu

Parion antik kentinin merkezine yakın ve hakim konuma sahip olan, kentin güneyinde Kartal Yuvası olarak bilinen tepede yer alan Su Deposu kentin merkezi su şebekesine aittir. Kentin su ihtiyacını karşılayan Su Kemeri'nden kanallar vasıtasıyla Su Deposu'na getirilen su, buradan yerçekimi vasıtasıyla künkler (=pişmiş toprak boru) ile kentin merkez bölgesine dağıtılmaktaydı.

M.S. 2. yüzyılda yapıldığı ve İmparator Hadrianus Dönemi'nde kentde gerçekleştirilen birçok imar projesinden biri olduğu düşünülen yapının, kullanımının sona ermesi ardından toprak ile örtülmemiş olup; Bizans ve Osmanlı Dönemleri'nde duvarları kırılarak küçükbaş hayvanlar için ağıl olarak kullanılmıştır.

2015 kazı sezonunda ilk kazı ve temizlik çalışmalarının yapıldığı yapının işlevsel olarak özelliklerine bakıldığında güney cephesi üzerinde su kanalının bağlandığı su girişi ile kuzey cephesindeki künklerin döşendiği bir su çıkışı gözlemlenmektedir. Dıştan kabaca 7x7 metre ölçülerine ve 68 m3 su kapasitesine sahip olan yapının teknik özelliklerine bakıldığında ise yapının duvarlarının 4 katmandan oluştuğu görülmektedir. 18.-20. yüzyıllarda Parion'u ziyaret eden seyyah ve araştırmacılardan biri olan M.G.F.A. de Choiseul-Gouffier'in yayınında yer verdiği bir gravürde yapının 18. yüzyılın sonundan günümüze fazla bir değişim geçirmeden geldiğini göstermektedir.