SU KEMERİ

 Parion antik kentinin su ihtiyacını karşılayan su yolunun bir kısmını oluşturan Su Kemeri, Kemer Köyü'nü ikiye ayırarak denize dökülen Kemer Deresi'nin köy girişinde yer alan vadisi üzerinde kurulmuştur. Su Kemeri, köyün simgesi haline gelmiş olmakla beraber köye adını veren yapıdır.

İmparator Hadrianus Dönemi'nde kentde gerçekleştirilen birçok imar projesinden biri olduğu düşünülmektedir. Bu Dönem'de kente ilave edilen iki adet Roma Hamamı kentin su ihtiyacını büyük ölçüde arttırmış ve bu ihtiyacın doğal bir sonucu olarak imar projelerine Su Kemeri'nin de eklendiği düşünülmektedir. M.S. 2. yüzyılda yapıldığı düşünülen yapının suyu, kente 12 km güneyde yer alan Kolonai (=Çataltepe) mevkiiden getirdiği aktarılmaktadır.

Yapı günümüze vadinin doğu yamacında görülen iki adet kemer ayağına ait kalıntılar ile beraber Kemer Deresi içinde görülen bir adet kemer ayak temeli olarak gözlemlenmektedir. 1920'li yıllara ait olan bir fotoğrafta ise vadinin doğu yamacında yapıya ait üç ayak ve bir tam tonoz görülmektedir. Yapım tekniği açısından bakıldığında ise yapının, metal kenetlerin kullanıldığı bosajlı kesme taşların ve moloz taşların kullanıldığı harçlı bir yapıda olduğu gözlemlenmektedir.