Sektörler

Agora ve Dükkanlar

2006 yılında kazı çalışmaları başlayan Agora ve Dükkanlar, kent merkezinin en önemli sosyal yapıları olan tiyatro, hamam ve odeionun merkezinde yer almaktadır. Kentin genelinde görülen tahribattan en çok etkilenen alanlardan biridir. Yapı grubu, bulunduğu konum, kazılmamış alanların fiziki yapısı ve daha sonraki eklenti mekânlara bakılarak agora ve dükkânlar olarak adlandırılmıştır. Kazı çalışmaları sırasında ele geçen…

Read Article
Sektörler

Roma Hamamı

Parion Roma Hamamı, Parion Tiyatrosu’nun 70 metre doğusunda sahile 150 metre uzaklıkta yer almaktadır. Roma Hamamı’ndaki ilk çalışmalar 2006 yılında yapılan 3×3 metrelik bir sondaj ile başlamıştır. Roma hamamında günümüze kadar etrafı Korinth sütünları ile çevrili bir havuz (Piscina) , iyi korunmuş calidarium, apoditerium (Soyunma) ve praefurnium ( Cehennemlik /ateşin yandığı yer), latrina bölümleri açığa…

Read Article
Sektörler

Odeion

Odeion, 1050 kişilik kapasitesiyle kentin resmi toplantılarının, müzik gösterilerinin ve kış tiyatrosu olarak oyunların sergilendiği, Parion’un en iyi korunagelmiş yapılarının başında gelir. Tiyatronun yaklaşık olarak 200 m güneydoğusundaki tepe yamacı üzerine kurulan yapıda ilk çalışmalar 2009 yılında başlamıştır. Günümüzde kavea, orkestra, sahne binası, analemma duvarı ve tonozları gün yüzüne çıkarılmış olup, çevreden soyutlama çalışmaları ile…

Read Article
Sektörler

Parion Tiyatrosu

Yapı, kent merkezi olarak düşündüğümüz çanağın batı tarafında, Roma Hamamına çok yakın; Agora, Yamaç Hamamı ve Odeion gibi diğer yapılara çok uzak olmayan bir bölümde inşa edilmiştir. Vitruvius tiyatroların mümkün olan en sağlıklı yere inşa edilmesi gerektiğine, bunun oyunu izleyenler için çok önemli olduğuna vurgu yapmıştır. Ferrero ise tiyatro yeri ”…o kentin morfolojisi ile aralarında…

Read Article